DSpace Repository

Cashback filmi ve kadın bedeninin nesneleştirilmesi

Show simple item record

dc.contributor.author GÜNDÜZ, Ekin
dc.date.accessioned 2015-09-14T11:49:57Z NULL
dc.date.available 2015-09-14T11:49:57Z NULL
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/933 NULL
dc.description.abstract Kadın bedeninin Rönesans resim sanatından günümüz sinema sanatına kadar uzanan bir süreçte arzu nesnesi ola- rak konumlandırılışı, sanat tarihinde eril bakışın hakimiyetini açıkça ortaya koymaktadır. Antik Yunan'dan, Ortaçağ'a, Rönesans'tan içinde bulunduğumuz kapitalizm çağına kadar her dönemde kadın bedeni eril iktidarın arzuları doğrultusunda ele alınmış, şekillendirilmiştir. Günümüzde kapitalizmin ekonomik döngüsü açısından hayati öneme sahip olan kadın bedeninin, arzu nesnesi olmanın ötesinde tüketim nesnesine dönüşmesi de ayrı bir sorunsaldır. Bu çalışmada, 2006 yılında Oscar adayı olan ve uluslararası birçok festivalde birincilik ödülü alan "Cashback" adlı kısa film üzerinden, kadın bedeninin nesneleştirilmesi, belirtilen tarihsel süreçler göz önünde bulundurularak ele alınacak ve tartışılacaktır. The positioning of female body as object of desire since Renaissance painting art until today's cinema, clearly exhib- its the domination of masculinity as "point of view" in art history. Female body has been handled and formalized by masculine power during all ages since Ancient Greece to Middle Ages and Renaissance to the current capitalist era. Nowadays, the fact that female body, which is of vital importance for the economic circle of capitalism, is con- sidered as the object of consumption besides as the object of desire, remains as another problematic. In this work, over the short movie "Cashback", which was nominated for Oscars in 2006 and has gained the first prize at many international festivals, we'll examine and discuss the objectification of the female body by considering the historical processes mentioned above. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi en_US
dc.subject capitalism; commodification; consumer culture; female body; masculine view; movie; objectification; objects of desire; patriarchal society; pornography kapitalizm; metalaştırma; tüketim kültürü; kadın bedeni; erkeksi bakış açısı; sinema filmi; nesneleştirme; arzu nesneleri; ataerkil toplum; pornografi en_US
dc.title Cashback filmi ve kadın bedeninin nesneleştirilmesi en_US
dc.title.alternative Cashback movie and the objectification of woman's body en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account