DSpace Repository

İŞVERENLERİN BAKIŞ AÇISINDAN TÜRKİYE'DE KADIN İSTİHDAMI: BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Show simple item record

dc.contributor.author YILDIZ, Özkan
dc.date.accessioned 2015-09-04T12:26:07Z NULL
dc.date.available 2015-09-04T12:26:07Z NULL
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/806 NULL
dc.description.abstract Bu çalışma, Türkiye'de kadın istihdamına bölgesel düzeyde yapılan bir araştırmayla ışık tutmaktadır. Araştırma, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) illeri içinde yer alan Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerinde (TUİK TRC1) yapılmıştır. Her üç ilden 500 firma örneklem olarak seçilmiştir. Çalışma söz konusu illerde "kadın işgücünün" sektörel özelliklerini, kadın istihdamının mevcut durumu ve geleceğini, 'işverenlerin' perspektifinden kadın istihdamının görünümünü, sorunlarını ve beklentilerini analiz etmektedir. This study aims to throw fresh light on women employment in Turkey with the research performed on regional level. The research has been performed in Gaziantep, Adıyaman and Kilis ("TUİK TRC1") which are among the cities of the Southeastern Anatolia Project (GAP). 500 companies from each three cities have been selected as sample. The study examines and analyzes the sectoral qualifications of women labor force, current situation and future of women employment, women employment from employers' perspective, problems and expectations. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi en_US
dc.subject <p>Turkey, Women Employment, Regional Analysis,Türkiye, Kadın İstihdamı, Bölgesel Analiz</p> en_US
dc.title İŞVERENLERİN BAKIŞ AÇISINDAN TÜRKİYE'DE KADIN İSTİHDAMI: BİR ALAN ARAŞTIRMASI en_US
dc.title.alternative WOMEN EMPLOYMENT IN TURKEY FROM THE VIEW OF EMPLOYER: A FIELD SURVEY en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account