DSpace Repository

Okul Öncesi Öğretim Programında Yer Alan Amaç ve Kazanımların Bilimsel Temel Süreç Becerileri Açısından Değerlendirilmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Remziye, CEYLAN
dc.date.accessioned 2015-06-10T12:00:43Z
dc.date.available 2015-06-10T12:00:43Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/20.500.12397/71
dc.description.abstract Doğdukları andan itibaren çevrelerine meraklı gözle bakan çocuklar, okul öncesi dönemde meraklarını soru sorarak, gözlem yaparak gidermek için çaba sarfederler. Okul öncesi programının en önemli hedeflerinden biri gelişim alanlarına göre çocukları gözlem yapmaya, araştırma, inceleme ve keşfetmeye yönlendirmektir. Bu noktada okul öncesi programının amaç ve kazanımları, temel bilimsel süreç becerileri ile ilişkili olması çocukların gelişimini ve öğrenmelerini destekleyici bir durumdur. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı, okul öncesi programlarında yer alan amaç ve kazanımların temel süreç becerilerini karşılama durumlarını değerlendirmektir. Araştırma kapsamında 6 temel bilimsel süreç becerisi (gözlem yapma, sınıflandırma, bilimsel iletişim kurma, ölçüm yapma, tahmin etme ve çıkarım yapma) dikkate alınmıştır. Bilişsel alana hitap eden 21 amaç ve 97 kazanım 24 alanında uzman akademisyen tarafından değerlendirilerek hangi temel bilimsel süreç becerilerini kapsadığı ortaya konulmuştur. Araştırma sonuçları incelendiğinde, bilişsel alana hitap eden 21 amaç içinde en fazla bilimsel süreç becerilerinden gözlem yapma ve ölçüm yapmaya yönelik amaçlar olduğu tespit edilmiştir Children live in curiosity since their birth and during pre-school period they continuously ask questions and observe their environment in order to satisfy their curiosity. One of the most significant objectives of pre-school curriculum is to encourage children to observe, make research and discoveries. In this respect, objectives and achievements of pre-school curriculum, their construction in relation with basic scientific processes support children’s development and learning. The aim of this study is to evaluate the sufficiency level of the objectives and achievements of pre-school curriculum to meet the basic process skills. In the scope of the research, 6 basic scientific process skills (making observation, classification, scientific communication, making measurement, making estimation and reasoning) have been considered. 21 objectives and 97 achievements that are related with cognitive development area have been evaluated and the basic scientific process skills that are covered by these objectives and achievements have been determined by 24 scholars who are expert in their fields. When the results of the research interpreted, it has been concluded that most of the 21 objectives related with cognitive development area are for observation and making measurement. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi en_US
dc.subject Okul öncesi programı, okul öncesi fen öğretimi, temel bilimsel süreç becerileri,Pre-school curriculum, pre-school science education, basic scientific process skills en_US
dc.title Okul Öncesi Öğretim Programında Yer Alan Amaç ve Kazanımların Bilimsel Temel Süreç Becerileri Açısından Değerlendirilmesi en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account