DSpace Repository

I. DÜNYA SAVAŞI'NDAN MİLLİ MÜCADELE'YE VATAN SAVUNMASINDA YENİŞEHİRLİLER

Show simple item record

dc.contributor.author Boykoy, Seher
dc.date.accessioned 2015-10-16T14:55:53Z NULL
dc.date.available 2015-10-16T14:55:53Z NULL
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/5019 NULL
dc.description.abstract Tarihimizde 1912-1922 yılları, Balkan Savaşları'ndan Milli Mücadele'nin sonunakadar süren 10 yıllık savaş dönemini kapsamakta ve Osmanlı Devleti'nin çöküş sürecinetanıklık etmektedir. Türk Milletinin ölüm kalım mücadelesi verdiği bu dönem, büyüktoplumsal sıkıntı ve huzursuzluklarla geçen bir süreç olmakla birlikte; Türkiye Cumhuriyetininkurulmasına giden yolda önemli kilometre taşlarını teşkil etmiştir.20. yüzyıl başlarındaki bu uzun savaş yılları, sosyal tarih perspektifindenbakıldığında, önemli miktarda yetişmiş ve kalifiye insan gücünün cephelerde yitirilmesine yolaçmıştır. Bu süreçte Türk ordusunun esasını teşkil eden Anadolu halkı, vatan savunmasınakatılmayı kutsal bir görev bilmiş; büyük sıkıntılar ve yokluklar içerisinde canı pahasına hertürlü fedakarlığa katlanmıştır. Vatan savunmasında verilen sayısız şehitlerimiz, yokluklariçerisindeki Türk insanının, bağımsızlık uğrunda gösterdiği emsalsiz fedakarlığın timsali veTürk milletinin gurur abidesi olmuşlardır.Bu nedenledir ki, vatan savunmasında şehit olanlar üzerine yapılacak çalışmalar,bizleri yaşanmış tarihimize götürecek ve o günlerin havasını gerçekçi bir şekilde kavramamızısağlayacaktır. Bu suretle, içinde yaşadığımız toprakların ne fedakarlıklarla korunmuşolduğunu izlerken; aynı zamanda bu toprakları canı pahasına koruma sorumluluğunu daüzerimizde taşımış olacağız.Hazırladığımız bu makalede, Türk milletini derinden etkileyen ve büyük kayıplarınverildiği I. Dünya Savaşı ve Milli Mücadele sürecinde Bursa Yenişehir ilçesindeki şehitlertespit edilecek ve değerlendirilecektir. Yenişehirli şehit listelerinin tespitinde yararlanılantemel kaynak ise, Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) yayımladığı Şehitlerimiz adlı beş ciltlikyayının Bursa'yı kapsayan ikinci cildi olmuştur.In our history, the years of 1912-1922 covers the period of 10-year war which lastedfrom the end of the Balkan Wars to the Turkish National War and testifies to the process ofcollapse of the Ottoman Empire. The period of the Turkish nation was fighting for its life ordeath, is a process experiencing the great social distress and unrest and also has constitutedsignificant milestones on the path to the establishment of the Republic of Turkey.The long war years in the early twenty century has led to the loss a significant amountof trained and skilled manpower in the fronts. In this process, the people of Anatolia thatformed the basis of the Turkish army knew a sacred duty to participate in the defense of thecountry. The numerous martyrs in defense of homeland have become the symbol of uniquesacrifice of the Turkish people within shortages and the paragon of proud of the Turkishnation.The works to do on those killed in defense of homeland, will lead us to our historyand will provide a realistic grasp of those days. In this way, we will understand the land thatwe live in be preserved with great sacrifices.In this article, the martyrs in district of Yenişehir of Bursa in the process of the BalkanWars, World War I and the Turkish National War will be determined and assessed. The basicsource using in this article, Martyrs Book published by the Ministry of National Defense in 5volume. This book's 2. volume covers the Bursa District. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü en_US
dc.subject I. Dünya Savaşı, Milli Mücadele, Yenişehirli Şehitler, MüstecipOnbaşı, Yenişehir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti.The First World War, Turkish National War, Martyrs of Yenisehir, MustecipCorporal, National Association of Self-Defense of Yenisehir. en_US
dc.title I. DÜNYA SAVAŞI'NDAN MİLLİ MÜCADELE'YE VATAN SAVUNMASINDA YENİŞEHİRLİLER en_US
dc.title.alternative en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account