DSpace Repository

II. MEŞRUTİYET'TEN ERKEN CUMHURİYET'E MİLLİ İKTİSADIN SÜREKLİLİĞİ VE İZMİR İKTİSAT KONGRESİ

Show simple item record

dc.contributor.author VARLI, Arzu
dc.contributor.author Koraltürk, Murat
dc.date.accessioned 2015-10-16T14:55:46Z NULL
dc.date.available 2015-10-16T14:55:46Z NULL
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/5017 NULL
dc.description.abstract II. Meşrutiyet döneminde ticari ve siyasi hayata yansıyan liberal politikalar, gayrimüslimlerinve yabancıların etkinliklerini arttırırken Müslüman girişimciler üzerindeolumsuzlukların oluşmasına zemin hazırlamış ve Türk milliyetçiliğinin gelişmesinde etkiliolmuştur. İttihatçılar Anadolu ve Müslüman-Türk unsur merkezli bir siyasete yöneldiler veTürk milliyetçiliği, ekonomide liberalizm karşıtı bir hal aldı. Bu dönemde izlenen milli iktisatpolitikası ekonomide milli unsurları yani Müslüman-Türk unsuru egemen kılmaya yönelikgirişimleri içerir.Milli iktisat düşüncesi Cumhuriyetin kurulmasıyla beraber son bulmamış birsüreklilik içinde Cumhuriyetin erken dönemlerinde düzenlenmiş olan ekonomi kongresinedamgasını vurmuştur. İttihatçıların Osmanlı İmparatorluğu'nda yaratmak istedikleri ancakbaşarılı olamadıkları Milli İktisat perspektifinin İzmir İktisat kongresinde benimsendiği, iktisadive siyasi bağımsızlık perspektifinin kongreye damgasını vurduğu şeklindeki izlererastlanmaktadır.While liberal policies in the Second Constitutional era which reflected to the commercialand political life were increasing efficiencies of non-muslims and foreigners, it causednegations on Muslim entrepreneurs and was effective in developing Turkish nationalism.Unionists turned to Anatolia and Muslim-Turk based policy and Turkish nationalism became anti-liberalism in economy. The national economic policy which was followed in this period,includes national elements namely, attempts that make Muslim-Turk element dominant.National economic thought which did not last by the establishment of Republic,marked in the economy congress that were arranged in the early Republic eras. The NationalEconomic perspective that Unionists wanted to create but could not succeed in the OttomanEmpire, was adopted in the Izmir Economic Congress and signs that economical and politicalindependence perspective marked in the congress are found. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü en_US
dc.subject II. Meşrutiyet, Liberalizm, İttihat ve Terakki, Milli İktisat, Kemalizm,İzmir İktisat Kongresi.Second Constitution, Liberalism, Union and Progress, National Economy, Kemalism,İzmir Economic Congress. en_US
dc.title II. MEŞRUTİYET'TEN ERKEN CUMHURİYET'E MİLLİ İKTİSADIN SÜREKLİLİĞİ VE İZMİR İKTİSAT KONGRESİ en_US
dc.title.alternative FROM SECOND CONSTITUTIONAL ERA TO THE EARLY REPUBLIC SUSTAINABLE NATIONAL ECONOMY AND IZMIR ECONOMIC CONGRESS en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account