DSpace Repository

TÜRKİYE'DE ANA DİLİ TÜRKÇE OLMAYAN GÖÇMEN TOPLULUKLARA YAKLAŞIMLARA DAİR BİR ÖRNEK: GİRİT GÖÇMENLERİ

Show simple item record

dc.contributor.author SEPETCİOĞLU, Tuncay Ercan
dc.date.accessioned 2015-10-16T14:55:40Z NULL
dc.date.available 2015-10-16T14:55:40Z NULL
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/5015 NULL
dc.description.abstract Anadolu, tarih boyunca eski Osmanlı topraklarından kendisine yönelik birçok göçolayına şahit olmuştur. Özellikle 19. yüzyılın sonlarından Cumhuriyet dönemine değin olanlar,günümüz Türkiye'sinin toplumsal yapısını şekillendirir mahiyettedir.Bu çalışmada, Girit'ten Anadolu'ya göç eden ve kendilerine göre yabancı bir kültürel,dilsel, ekonomik ve politik ortama gelen Girit göçmenlerini araştırmak amaçlanmaktadır. BuRumca konuşan topluluğun yeni çevreye uyum süreci hayli zaman almış ve bu süreç, eğitimsistemi örneğinde olduğu gibi bazı devlet politikalarından da etkilenmiştir. Bu çalışma aynızamanda, bir göçmen topluluğun dil vasıtasıyla edindiği hatırayı ve kimliği keşfetmektedir.Anatolia has witnessed lots of migrations from ex-Ottoman territories throughouthistory. Especially the ones happened from the end of the 19th Century to the Republican Periodplayed an important role to shape the social structure in modern Turkey.It is aimed in this study to explore Cretan immigrants who migrated from the Islandto Anatolia and came relatively to a foreign cultural, linguistic, economic and political environment.The adaptation process of this Greek-speaking community to the new environmenttook a long time and it was influenced by the some state policies like education system. Thisessay is also an exploration of an immigrant community's memories and the identities theyhave experienced through language. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü en_US
dc.subject Türkiye Cumhuriyeti, göçmen, ana dil, Giritliler.The Republic of Turkey, immigrant, native language, Cretans en_US
dc.title TÜRKİYE'DE ANA DİLİ TÜRKÇE OLMAYAN GÖÇMEN TOPLULUKLARA YAKLAŞIMLARA DAİR BİR ÖRNEK: GİRİT GÖÇMENLERİ en_US
dc.title.alternative AN EXAMPLE FOR THE APPROACHES TO THE NON-TURKISH SPEAKING IMMIGRANT COMMUNITIES IN TURKEY: THE CASE OF CRETAN IMMIGRANTS en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account