DSpace Repository

Elektronik Fetal İzlem Eğitiminin Ebe ve Hemşirelerin Bilgi ve Yorumlama Becerilerine Etkisi

Show simple item record

dc.contributor.author DEMİR, NAMIK
dc.contributor.author OKUMUŞ, HÜLYA
dc.contributor.author ALUŞ TOKAT, MERLİNDA
dc.date.accessioned 2015-10-14T15:38:33Z NULL
dc.date.available 2015-10-14T15:38:33Z NULL
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/4585 NULL
dc.description.abstract Giriş: Elektronik Fetal İzlem, fetal hipoksinin belirlenmesi ve böylece fetal ölümlerin azaltılmasında önemli katkı sağlayan bir yöntemidir.Amaç: Ebe ve hemşirelere verilen Elektronik Fetal İzlem (EFİ) eğitiminin, EFİ bilgi düzeylerine ve yorumlama becerilerine etkisiniincelemektir. Yöntem: Ön test-son test tasarımında yarı deneysel bir çalışmadır. Çalışmanın örneklemini 2005-2010 yıları arasında yılda 1-2kez düzenli yapılan EFİ eğitimlerine katılan 97 ebe/hemşire oluşturmuştur. Eğitim öncesi ve sonrası katılımcıların bilgi ve becerileri iki eşarasındaki farkın önemlilik testi kullanılarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Eğitim öncesi EFİ bilgi puan ortalaması 5.8 (± 2.4), eğitimsonrası 10.8 (± 1.7) olarak saptanmıştır. Farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur (p= .000). Traseleri doğru yorumlama puanortalaması eğitim öncesi 5.1 (± 2.5) eğitim sonrası 10.05 (± 6.6) olarak bulunmuştur. Eğitim öncesi ve sonrasında trase yorumlama becerisiistatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p= .000). Sonuç: Uygulamalı ve interaktif olarak yürütülen EFİ eğitim programının bilgi ve traseyorumlama becerisini artırmada etkin bir rol oynadığı belirlenmiştir. Aynı zamanda değişik vaka örneklerinin tartışılması bilgi ve beceriningüçlenmesini sağlamıştır. Bu sonuçlardan yolla çıkarak sağlık kuruluşlarının EFİ konusunda düzenli hizmetiçi eğitimlerin planlanması bualanda ki eksiklerinin kapatılmasına ve fetal sağlığın korunmasına önemli katkı sağlayacaktır. Background: Electronic Fetal Monitoring (EFM) is method that provides early detection of hypoxia and decrease fetal death. Objectives:To evaluate the effect of EFM education program on midwifes and nurses knowledge and interpretation skills. Methods: Pre-post-test semiexperimentalstudy design was used. The 97 midwifes/nurses that participated in one of performed EFM education programs were thesubject of study. Results were evaluated by paried t test. Results: The EFM knowledge score before education was 5.8 (± 2.4) and aftereducation 10.8 (± 1.7), respectively. Statistical difference was significant (p=.000). The mean of correct traces interpretation prior educationwas 5.1 (± 2.5) and 10.05 (± 6.6) after education. The difference was statistically significant (p=.000). Conclusion: We conducted thatapplication of a comprehensive and debated EFM education program plays an active role in enhancing EFM knoweledge and interpretationskills. At the same time discussing examples of different cases led to the strengthening related to EFM. Related to this of results health careorganizations sholud plan regular in-service EFM training, to closure the deficiencies in this area and to provide a significant contribution tothe protection of fetal health en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu en_US
dc.subject Ebe, Hemşire, Elektronik Fetal İzlem, Fetal Sağlık, İnteraktif Eğitim.Midwifes, Nurses, Electronical Fetal Monitoring, Fetal Health, Interactive Education en_US
dc.title Elektronik Fetal İzlem Eğitiminin Ebe ve Hemşirelerin Bilgi ve Yorumlama Becerilerine Etkisi en_US
dc.title.alternative The Effect of Electronic Fetal Monıtoring Education of Nurses and Midwifes Knowledge and Interpretation Skills en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account