DSpace Repository

Hastanelerde Çalışan Hemşirelerin Hemşirelik Dışı Birimlerde İstihdamı ve Nedenlerinin İncelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Ünal, Aysun
dc.contributor.author SEREN, ŞEYDA
dc.date.accessioned 2015-10-14T15:36:19Z NULL
dc.date.available 2015-10-14T15:36:19Z NULL
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/4545 NULL
dc.description.abstract Giriş: Dünyada ve ülkemizde çeşitli boyutlarda hemşire yetersizliği yaşanmaktadır. Bu durum, hemşirelerin motivasyonunu ve hasta bakımgereksinimlerini olumsuz yönde etkilemesi yanı sıra yönetici hemşirelerin kurum içi insan gücü planlama sorunları yaşamalarına da nedenolmaktadır.Amaç: Bu araştırma, kamu hastanelerinde hemşirelik dışı birimlerde çalışan hemşirelerin sayısını, bu birimlerde yaptıkları işleri/görevleri veyönetici hemşirelerin bu görevlendirmeleri yapma nedenlerini incelemek üzere tanımlayıcı olarak yapılmıştır.Yöntem: Araştırmanın örneklemine İzmir ili ve ilçelerindeki 30 yatak ve üzerindeki 23 devlet hastanesi ile iki üniversite hastanesi alınmıştır(n=25). Araştırma verileri, yönetici hemşirelerin hemşirelik dışı birimlerde görevlendirilme durumları ve nedenlerini içeren yedi sorudanoluşan anket formu kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde sayı ve yüzdelik hesaplama kullanılmıştır.Bulgular: Araştırma kapsamına alınan hemşirelerin %5.37'si klinik dışı birimlerde ve %3.37'si polikliniklerde çalışmaktadır. Hemşirelerinpolikliniklerde görevlendirilme nedenlerinin başında personel eksikliği (%29) gelirken, klinik dışı birimlerde görevlendirilme nedenlerininbaşında ise farklı alanlarda eğitim ve sertifikasyonlarının olması (%27) yer almaktadır.Sonuç: Yönetici hemşirelerin hemşire istihdamında otonomilerini kullanmaları ve gereksinim hesabına göre planlama yapmaları sorununçözümüne katkı sağlayabilir Background: Nursing staff is insufficient in Turkey and in the world. This has a negative influence on patient care and their motivation andnurse administrators have difficulty in establishing nursing staffing. There are no data about nurses in non-nursing departments in hospitalsin Turkey.Objectives: This is a descriptive study and was performed to investigate the profile of nurses working in non-nursing departments ingoverment hospitals and the causes of appointment of nurses in those departments by nurse managers.Methods: The study included nurses at 23 public hospitals and two university hospitals with more than 30 beds in the province of Izmir.Data were collected from hospital records and with a questionnaire, composed of seven questions about appointment of nurses in nonnursingdepartments and its causes. Numerical values and percentages were used to evaluate obtained data.Results: Of all the nurses, 5.37% non-nursing departments and 3.37% outpatient clinics were working. Firstly, reason to be charged with aduty of nursing in outpatient clinics was insufficient staff (29%) and secondly, it was charged with a duty of nursing of nurses in non-nursingdepartments since they had education and certificates in subjects other than nursing (27%).Conclusion: When nurse managers use their authonomy and makes plans based on requirement estimates for nurse recuitment, couldcontribute to solve the problem. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu en_US
dc.subject Hemşire, İstihdam, Hemşirelik Dışı İşler, Nurse, Employment, Nurse Employment, Non-Nursing Duties en_US
dc.title Hastanelerde Çalışan Hemşirelerin Hemşirelik Dışı Birimlerde İstihdamı ve Nedenlerinin İncelenmesi en_US
dc.title.alternative Employment of Nurses in Non-Nursing Departments and Evaluation of Causes en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account