DSpace Repository

Web Ortamında İnteraktif- Antenatal Danışmanlık İle Gebeliğe İlişkin Bilgi Gereksinimlerinin İncelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author YENAL, KERZİBAN
dc.contributor.author OKUMUŞ, HÜLYA
dc.contributor.author SEVİL, Ümran
dc.date.accessioned 2015-10-14T15:36:09Z NULL
dc.date.available 2015-10-14T15:36:09Z NULL
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/4542 NULL
dc.description.abstract Giriş: Gelişen teknoloji ile birçok anne-baba adayı internet ortamını bilgi kaynağı olarak kullanmaktadır.Amaç: Web ortamında yapılan interaktif antenatal danışmanlık sürecinde gebelerin bilgi gereksinim alanlarını tanımlamak amacıylayapılmıştır.Yöntem: Araştırma tanımlayıcı bir çalışma olup, http://web.deu.edu.tr/gebelik isimli web sitesi üzerinden yürütülmüştür. Web sayfası biraraştırmacının sorumluluğunda yürütülmüştür. Danışmanlık almak isteyen gebeler web sayfasının yeni kayıt bölümüne üye olmuşlardır. Üyeolan 41 gebe araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Kendilerine verilen şifre yardımıyla danışmanlık sayfasına ulaşmışlar ve sorularınısormuşlardır. Web sayfası üzerinden sorulan soru, araştırmacının e-mailine ulaşmıştır. Soru alındıktan sonra en geç 48 saat içinde e-mailyoluyla danışmanlık verilmiştir. Soru yanıtlandıktan sonra gebenin tam olarak bilgilendirilmesi sağlanıncaya kadar iletişim sürdürülmüştür.Bulgular: Gebelerin yaş ortalaması 29.2±3.6 olup, eğitim düzeyi üniversite veya daha yüksek olanların oranı %92.7'dir. Gebelerin %78'iprimigravidadır. Gebeler toplam 106 adet soru sormuşlardır. Sordukları sorular: gebeliğe, doğuma, fetal sağlığa ve yenidoğana ilişkin olmaküzere dört grupta incelenmiştir. En çok bilgi istenen alan %53.7 oranında gebeliğe ilişkin sorulardan oluşmuştur.Sonuç: Özellikle eğitim düzeyi yüksek olan gebelerin yaşam koşulları ve çalışmaları nedeniyle web ortamından yararlandıkları saptanmıştır.Bu tür interaktif eğitimlerin yaygınlaştırılması anne ve bebek sağlığı açısından yararlı olacaktır. Background: With advancements in technology many expectant parents have begun to use the internet as a source of information.Objectives: This study was conducted for the purpose of defining the types of information needed by pregnant women who use interactiveantenatal counseling on the web.Methods: This descriptive type of study was conducted on the web site: http://web.deu.edu.tr/gebelik. One researcher assumed responsibilityfor maintaining this web page. Pregnant women who wanted counseling became members of the web page in the new registration section. Ofthe members 41 pregnant women comprised the research sample. Using the password given to them they were able to access the counselingpage and ask their questions. The questions asked on the web page were sent to the researcher's email address. After the question wasreceived counseling was sent back by email within 48 hours at the latest. After answering the question communication continued with thepregnant woman until all of her questions were answered to her satisfaction.Results: The pregnant women's mean age was 29.2±3.6 years and 92.7% had a university or higher level of education. Of the pregnantwomen 78% were primigravida. The pregnant women asked a total of 106 questions. The questions that were asked by women wereclassified in four groups about pregnancy, childbirth, fetal health and newborn. The area with the highest percentage of questions waspregnancy at 53.7%.Conclusion: It was determined that, in particular, highly educated pregnant women take advantage of the web because of their life and workconditions. The spread of this type of interactive education would be beneficial to the health of mothers and infants. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu en_US
dc.subject Gebelik, Danışmanlık,Pregnancy, Consultation en_US
dc.title Web Ortamında İnteraktif- Antenatal Danışmanlık İle Gebeliğe İlişkin Bilgi Gereksinimlerinin İncelenmesi en_US
dc.title.alternative Determining Pregnancy Knowledge Need by Using Web-based Interactive Antenatal Counseling en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account