DSpace Repository

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, C6/S4 (2013)

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, C6/S4 (2013)

 

Recent Submissions

 • BEŞER, AYŞE; Topçu, Sevcan (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2013)
  Çeşitli tehlikelere karşı çalışanları korumak amacı ile giyilen özel giysi ve ekipmanlar Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE) olarak adlandırılmaktadır. KKE sağlık çalışanlarına yönelik olarak hazırlanan güvenlik programlarının ...
 • Kocaman Yıldırım, Nazmiye (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2013)
  Sağlık hizmetlerinin önemli bir birleşeni kanserli hastaya bakımda karşılanmamış destekleyici bakım ihtiyaçlarının belirlenmesi ve yönetilmesidir. Hastaların hangi gereksinimlerinin karşılanmadığının ve karşılanmamış ...
 • Erdemir, Firdevs; ÇIRLAK, Ahu (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2013)
  Karmaşık ve çok boyutlu bir kavram olan rahatlık hemşirelikte birçok kuramcı tarafından incelenmiş, hemşirelik modellerinde bir hemşirelik işlevi ve bakımının bir sonucu olarak ele alınmıştır. Ağrının, sıkıntının, ...
 • ÖZTÜRK HANEY, MERYEM; ERDOĞAN, Semra (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2013)
  Çocukluk dönemindeki sağlıksız beslenme alışkanlığı ileri yaşlardaki pek çok hastalık için risk oluşturmaktadır. Girişimlerin temel amacı çocuklara sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmaktır. Çocuklarda tanımlayıcı ve ...
 • Ünver, Vesile; AKBAYRAK, Nalân (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2013)
  Son zamanlarda Akran Eğitim Modeli, yüksek öğretimde geniş yer bulmaktadır. Akran eğitimi; benzer sosyal grup içinde olan, profesyonel olarak öğretmen olmayan bireylerin birbirlerine öğrenmek ve öğretmek için yardımcı ...
 • Göl, İlknur; BAYIK TEMEL, Ayla (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2013)
  Giriş: DEHB çocukluk çağının en sık rastlanan psikiyatrik hastalıklarındandır. DEHB sorunları yaşayan bir çocuğun tanılanmasında öğretmenler kritik bir role sahiptir. Amaç: İlköğretim sınıf öğretmenlerinin çocuklarda ...
 • İNCİ, Fadime Hatice; BAYIK TEMEL, Ayla (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2013)
  Giriş: Kriz ve streslere karşı ailelerin alışma, yenilenme ve uyum durumlarının belirlenmesi hemşirenin vereceği destek hizmetlerinde önem taşımaktadır. Ülkemizde bu amaçla kullanılabilecek ölçüm aracı bulunmamaktadır. ...
 • Kaya, Berna; AKDOLUN BALKAYA, Nevin (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2013)
  Giriş: İş doyumu ve tükenmişlik verilen hizmetlerin kalitesiyle çok yakın ilişkilidir. Bunlar kültürel özellikler de gösterebilen birçok faktör tarafından etkilenirler. Amaç: Ebelerin iş doyumu ve tükenmişlik durumları ...
 • AYLAZ, Rukiye; AKTÜRK, Ümmühan (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2013)
  Amaç: Bu çalışma, halk sağlığının önemli bir yapı taşlarından olan okul sağlığında, ergenlerin algıladıkları öz-yeterliliği tespit etmek ve özyeterliliğini etkileyen etmenleri belirlemek amacıyla planlandı. Gereç ve ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds