C6/S1 (2013)

 

Recent Submissions

 • Sarı, Hatice Yıldırım; Çiğdem, Zerrin (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2013)
  Fetus için normal ortam uterusdur. İntrauterin ortam fetüsün büyümesi ve gelişimi için kritik role sahiptir. Preterm bebekler bu kritikdönemde güvenli intrauterin ortamın dışında, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde (YYBÜ) ...
 • VURAL, Gülşen; VURAL, Özlem (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2013)
  Giriş: Kanser tedavisinde uzun süredir kullanılan kemoterapi, anemi, bulantı-kusma, ağız yaraları, saç dökülmesi benzeriproblemlere yol açmaktadır. Bu nedenle hastanın tedaviye uyumunda hemşirelik bakım memnuniyeti önem ...
 • KARAÇAM, Zekiye (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2013)
  Sistematik derleme, alanında uzman kişiler tarafından elde edilebilir en iyi araştırma kanıtını belirlemek için benzer yöntemlerile yapılmış çok sayıdaki araştırmanın yapılandırılmış ve kapsamlı bir sentezidir. Sistematik ...
 • VURAL, FATMA; Erol, Figen (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2013)
  Altta yatan patolojiyi ortadan kaldırmak ve hastanın durumunu iyileştirmek amacıyla açılan ostomiler aynı zamanda bireyintüm yaşantısını etkilemektedir. Ostominin açılması hem ilk görüldüğü anda, hem de taburculuktan sonra ...
 • BAHAR, ZÜHAL; BEŞER, AYŞE; ÖZBIÇAKÇI, FATMA ŞEYDA; ÖZTÜRK HANEY, MERYEM (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2013)
  Background: Exploration of health promotion practices of women will help community nurses when educating and counseling theseindividuals about health-promoting activities. Aim: The aim of this study was to describe ...
 • ADIBELLİ, Derya; TÜRKOĞLU, Nihan; KILIÇ, Dilek (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2013)
  Giriş: Bugünün öğrenci hemşireleri aynı zamanda yarının birer bakım profesyonelidir. Geriatrik yaş grubu, bakım gereksinimi daimi olan birpopülasyonu oluşturduğu için öğrencilerin yaşlılığa ilişkin görüşlerinin ve yaşlılara ...