DSpace Repository

Fatiha Sûresinde Edebi Sanatlar

Show simple item record

dc.contributor.author EREN, ALİ CÜNEYT
dc.date.accessioned 2015-10-09T12:19:11Z NULL
dc.date.available 2015-10-09T12:19:11Z NULL
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/4454 NULL
dc.description.abstract Belağat her dilin hususiyetlerini idrak etmek, ince sırlanna vakıf olmak bakımından değer arz eden iliınlerin başında, en önünde gelir. Arap dilinin belagatı ile de Kur'an nazmında ilk bakışta görülmeyen, ancak dikkatli araştırma sonucunda anlaşılan lügavi i' c:iz anlaşılır. Bu çalışmada Fatiha sılresinde yer alan edebi sanatıann tarutılması ve bu sanatıann murad-ı ilahiyi anlama yönündeki katkılan ele alınmıştır. Bumeyanda 114 yerde olmak üzere belagatı ilgilendiren 46 farklı konu ve sanat tespit edilmiştir. The art of Eloquence is one of the most important disciplines among others which are valuable to perceive the peculiarities of Arabic Language and to overlook the secrets of it. The literary details of the Qur'an can be understood tlırough careful exarnination by means of eloquence. In this study we look at literal arts in the Fatiha for better understanding of Allah' s aim. With this concern we acidressed 114 places and 46 rhetorics. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi en_US
dc.subject belağat, Edebi Sanatlar, Nükte, Me:ini, Beyan, Bedi'. Balagah Arts (Eloquence), Literary Arts, Nicety of Language, Maani,Bayan, Badi'. en_US
dc.title Fatiha Sûresinde Edebi Sanatlar en_US
dc.title.alternative ARTS OF ELOQUENCE (BALAGAH) INTHESURA OF FATiHA en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account