DSpace Repository

Ebu'n-Necib Ziyaüddin Es-Sühreverdi Ve Âdabü'l-Müridin Adlı Eseri

Show simple item record

dc.contributor.author GÖKBULUT, SÜLEYMAN
dc.date.accessioned 2015-10-09T12:13:30Z NULL
dc.date.available 2015-10-09T12:13:30Z NULL
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/4352 NULL
dc.description.abstract Bu makalede, müridlerin adabı ile ilgili eserlerden birinin yazarı olan Ebu'n-Necib Ziyaüddin es-Sühreverdi (ö. 563/1168) ve Âdabü'l-Müridin adlı kitabı ele alınmaktadır. Ebu'n-Necib, Selçuklular'ın hakimiyeti altındaki Bağdat'ta yaşamış, Nizamiye'de müderrislik yapmış ve daha sonra tasavvufi hayata yönelmiş dikkate değer bir sûfidir. Âdabü'l-Müridin ise tasavvuf tarihinde ilk defa müridlerle alakalı meselelerin ayrıntılı ve düzenli bir şekilde kaleme alındığı bir eser olması bakımından büyük bir önem arz etmektedir. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi en_US
dc.subject Ebu'n-Necib es-Sühreverdi, Âdabü'l-Müridin, Sûfi Âdabı, Mürid. en_US
dc.title Ebu'n-Necib Ziyaüddin Es-Sühreverdi Ve Âdabü'l-Müridin Adlı Eseri en_US
dc.title.alternative en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account