DSpace Repository

Browsing Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S28 (2008) by Title

Browsing Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S28 (2008) by Title

Sort by: Order: Results:

 • Unknown author (Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2008)
 • UZUNOĞLU, M.VECİH (Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2008)
  Enna lafzı, Arap dilinde farklı anlamlar ihtiva eden kelimelerden biridir. Hem şart hem de soru ismi olarak kullanılan bu kelime dilciler tarafından farklı anlamlara hamledilmiştir. Bu makalede önce lügatçilerin enna [] ...
 • MEMİŞ, MURAT (Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2008)
  Bilginin tanımlanmasında neyin ölçüt kabul edileceği epistemolojinin önemli problemlerinden biridir. Kelam ilmi tarihi boyunca bilgi tanımlarında farklı kriterler kullanılmıştır. Mu'tezile'nin son döneminde bazı kelamcılar ...
 • Unknown author (Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2008)
  Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 1967 yılında İzmir'de MEB'a bağlı olarak İzmir Yüksek İslam Enstitüsü adıyla kurulmuştur. 1982 yılından itibaren İslam Enstitülerinin İlahiyat fakültelerine tahvilinden sonra, ...
 • GÖKBULUT, SÜLEYMAN (Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2008)
  Bu makalede, müridlerin adabı ile ilgili eserlerden birinin yazarı olan Ebu'n-Necib Ziyaüddin es-Sühreverdi (ö. 563/1168) ve Âdabü'l-Müridin adlı kitabı ele alınmaktadır. Ebu'n-Necib, Selçuklular'ın hakimiyeti altındaki ...
 • ARSLAN, HAMMET (Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2008)
  Geoffrey Parrinder, ortaya koyduğu eserleri ile bütün dünyada, özellikle İngiltere'de, Dinler Tarihi bilim dalının tanınmasına, gelişmesine ve bu alanda araştırmacılar yetişmesine önemli katkıları olmuş bir şahsiyettir. ...
 • Hocaoğlu, Mustafa (Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2008)
  Hayızlı ve cünüb kimselerin Kur'an okuyup okuyamayacağı hususu ilk dönemden günümüze kadar tartışıla gelen bir konudur. Bu konuda mezheplerden farklı görüşler nakledilmektedir. Bir kısım alimler, bu durumda olan kimselerin, ...
 • SEBER, ABDÜLKERİM (Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2008)
  Bu makalede konu itibariyle aynı ancak meydana geliş zamanları itibariyle farklı olan iki mesele ele alınmaktadır. Bunlardan birincisi Ebu Hanife tarafından yapılan bir Kur'an tarifiyle ilgilidir. Bu tarifte Kur'an'ın ...
 • SEZEN, Abdulvahid (Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2008)
  Araştırmanın amacı, öncelikle İman Gelişimi (İG) ile Dinsel Fundamentalizm (DF) değişkenleri arasındaki ilişkiyi, daha sonra da aynı değişkenlerin bazı demografik değişkenlerle (yaş, cinsiyet, sınıf, sosyo-ekonomik düzey ...
 • SÜMERTAŞ, Burhan (Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2008)
  Maverdi ve en-Nüket ve'l-Uyûn Adlı Tefsiri isimli bu çalışmada Maverdi'nin hayatı (364-450/974-1058) ve tefsiri çeşitli yönleriyle incelendi. Bu makalenin amacı el-Maverdi ve tefsirinin tanıtımı ile onun Kur'an'ı yorumlama ...
 • Unknown author (Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2008)
 • ÖZEL, MUSTAFA (Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2008)
  Bu çalışmada, son dönem mutasavvıflarından olan Muhammed Nûru'l-Arabi'nin Fatiha ve Kevser sûreleri tefsirlerini neşretmeyi amaçladık. İlk önce işari tefsir hakkında özet bir bilgi sunacağız. Ardından yazarı kısaca ...
 • ÖZGÜR, ŞENAY (Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2008)
  Nizip'teki mimari eserler arasında önemli bir yer sahip olan camiler boyut olarak fazla büyük olmayan, dikdörtgen ya da kare planlı genellikle kesme taş malzeme ile inşa edilmiş yapılardır. 18. yy. ın ikinci yarısından ...
 • Unknown author (Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2008)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account