DSpace Repository

Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S35 (2012)

Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S35 (2012)

 

Recent Submissions

 • KARA, Osman (Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2012)
  Kur'an'ı Kerim'de zikredilen Zebûr kelimesi Davud'a verilen kutsal kitabıifade ettiği gibi, diğer kutsal kitapları, Levh-i Mahfuz'u, meleklerin yazdığıamel defterini, parça, kütle, fırka ve hizip anlamlarını da ifade ...
 • Baş, Mehmet Şamil (Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2012)
  Bu makale XIX. yüzyıldaki Mevlevi sairlerin son temsilcilerinden biriolan Aski Mustafa Efendi'nin hayatıyla ilgili var olan malumatı ve yenibirtakım bilgileri ihtiva etmektedir. Aski'nin manzum ve mensur eserleriyeniden ...
 • BAYRAKTAR, Rasim (Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2012)
  Bu çalısma, günümüzde eski Sovyet ülkelerinde göçmenlik statüsü devameden ve önemli bir kısmı Türkiye'ye göç eden Ahıskalı Türklerin tarihselsürecini, demografik yapısını, nüfus dağılımını, milli kimlik özelliklerini ...
 • SOFUOĞLU, HADİ (Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2012)
  Bu makalenin amacı ilm-i sakk veya sakk-i ser'i hakkında bilgi vermek veDebbağ-zade Nu'man Efendi'nin “Tuhfetü's-Sükûk adlı eserinitanıtmaktır. Sakk, mahkeme tutanağı örneği olarak tanımlanabilir. Аlm-iSakk veya Sakk-i ...
 • KUZUDİŞLİ, Ali (Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2012)
  Halavetü'l-iman' terkibi ‘imanın tadı veya ‘imanın tatlılığı' anlamınagelmektedir. Bu terkibin yer aldığı rivayetler Rivayetlerin YapısalAnalizi (RYA) sistemiyle incelenmistir. Аncelemede bes farklı formbulunmus, bu ...
 • BAYAM, Abdulkadir (Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2012)
  Bu çalısma, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'ın Hak Dini Kur'anDili'nde ayetleri tefsir ederken basvurduğu Arap mesellerini, eserdekullanıldıkları bağlamlarıyla ele almakta ve klasik kaynakları kullanmaksuretiyle herbiriyle ...
 • GÖKBULUT, SÜLEYMAN (Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2012)
  Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen peygamberlerden biri olan Hz.Süleyman, tasavvuf literatüründe de sıkça zikredilen önemli birsahsiyettir. O, kusların dilini anlayan ve Hüdhüd adlı özel bir kusasahip olan bir sahıs olarak ...
 • MEMİŞ, MURAT (Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2012)
  Ehl-i Sünnet Kelamının iki büyük ekolü olan Es'arilik ve Matüridilik arasındakigörüs ayrılıklarının tespiti, hem Kelam tarihi, hem de sistematik Kelam açısındanönem arz etmektedir. Bu çalısmada, Osmanlı Аmparatorluğu ...
 • ERBAŞ, MUAMMER (Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2012)
  Dini ahkamda ilk dönemler itibarıyla görülen değisim ve gelisim, söz konusuhükümlerin aynı zamanda birer kanun hüviyeti kazanmasıyla birlikte belli birdurağanlık süreci içine girmistir. Bu süreç, mezheplerin olusumu ...
 • ERBAŞ, MUAMMER (Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2012)
  Din-dünya iliskisi bağlamında ilahi vahiylerde yer alan ahkamda belli birtekamül süreci söz konusudur. Bu tekamül süreci, Kur'an ahkamındatedricilik ve kolaylastırma prensibi ısığında devam etmistir. Hz.Peygamber, bilhassa ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds