DSpace Repository

Kişisel, Sosyal ve İş Hayatında Özürlü Bireylere Tanınan Haklar ve Özürlü Olguların Medikolegal Değerlendirmesi

Show simple item record

dc.contributor.author KAVAKLI, UĞUR
dc.contributor.author ÖZKARA, ERDEM
dc.date.accessioned 2015-10-08T16:08:44Z NULL
dc.date.available 2015-10-08T16:08:44Z NULL
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/3870 NULL
dc.description.abstract Doğuştan veya sonradan bazı yetilerini kaybetmiş bireyler olan özürlülerin yaşamkalitesi ve yaşamdan beklentileri sağlıklı bireylerden farklıdır. Günümüzde daha çokfarkında olunmaya başlanan insan hakları ve yaşam kalitesi kavramları bizeözürlülerin de diğer bireyler gibi daha sosyal, daha iyi koşullarda yaşaması gerektiğinigöstermektedir. Ülkemizde özürlülerle ilgili yapılan yasal ve yönetsel düzenlemelerleözürlülerin günlük yaşama ve üretime daha çok katılımlarının sağlanmasıamaçlanmaktadır. Bu gelişmelerle ilgili olarak özür durumlarını gösterir belge almakiçin hastanelere başvuru sayısı da artmıştır. Özürlülük yönünden bu kişilerindeğerlendirilmesi için Adli Tıp Anabilim Dallarından görüş istenmektedir. Bu yazıdaözürlülüğün tanımı, ülkemizde özürlülere verilen hizmetler, kişisel, sosyal ve işhayatında özürlülere tanınan haklar ve sağlanan kolaylıklar, özürlü olgularınmedikolegal değerlendirmesi ele alınacaktır. Handicapped people are individuals who have lost their ability congenital or acquired.Quality of life and life expectations of these individuals are different from healthy ones.Today, people are more aware of the concepts of human rights and quality of life. Thissituation shows those handicapped people to live more social and better conditionssuch as other individuals. In our country the legal and administrative arrangements aremade for handicaps. The purpose of these arrangements is to provide handicappedpeople to participate more in daily life and production. Through these developments,applications to get "the handicapped situation report" have been increased. To evaluatethese handicapped cases, consultations should be requested at the departments offorensic medicine. In this article, definition of handicapped, provided services tohandicapped people in our country, rights given to handicapped people in personal,social and business life, medicolegal evaluation of handicapped cases will be discussed. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi en_US
dc.subject Özürlülük, özürlü hakları, adli tıp,Handicapped, handicapped rights, forensic medicine en_US
dc.title Kişisel, Sosyal ve İş Hayatında Özürlü Bireylere Tanınan Haklar ve Özürlü Olguların Medikolegal Değerlendirmesi en_US
dc.title.alternative RIGHTS GIVEN TO HANDICAPPED PEOPLE IN PERSONAL, SOCIAL AND BUSINESS LIFE, MEDICOLEGAL EVALUATION OF HANDICAPPED CASES en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account