DSpace Repository

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Ağız Diş Sağlığı Konusunda Bilgi Düzeyleri

Show simple item record

dc.contributor.author KILINÇ, GÜLSER
dc.contributor.author GÜNAY, TÜRKAN
dc.date.accessioned 2015-10-08T15:20:18Z NULL
dc.date.available 2015-10-08T15:20:18Z NULL
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/3007 NULL
dc.description.abstract Amaç: Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerinin ağız diş sağlığı bilgi düzeyini saptamak. Gereç ve Yöntem: Araştırma kesitsel tiptedir. Çalışma grubu, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda staj gören 125 son sınıf öğrencisinden oluştu. Araştırmanın değişkenleri: ADS bilgi düzeyi bağımlı değişkendir. Bilgi kaynağı, daha önce diş sağlığı konusunda eğitim alma bağımsız değişkenlerdir. Veriler, eğitim programı öncesinde anket formu yardımıyla gözlem altında toplandı. Tanımlayıcı veriler, yüzde dağılımları olarak verildi. Çözümlemede; parametrik test koşullarını sağlayan verilerde ortalamaların karşılaştırılmasında t testi, parametrik test koşullarını sağlayamayan verilerde ortalamaların karşılaştırılmasında Mann-Whitney U testi kullanıldı. Bulgular: Öğrencilerin %49,6'sı bugüne kadar ADS konusunda bilgi aldıklarını belirtti. Bilgi alanların %38,7'si diş hekiminden bilgi almıştı. Öğrencilerin tümü Tıp Fakültesi'ndeki eğitimleri süresince ADS konusunda bir eğitim almadıklarını belirtti. "Çocuklarda kaç süt diş vardır" en yüksek oranda doğru yanıtlanan soru iken (%81), bunu günde kaç kez dişler fırçalanmalı (%78), diş jermlerinin oluşma zamanı (%77) sorusu izlemektedir. Grubun en çok yanlış yanıt verdiği sorular içerisinde; diş taşı temizletme sıklığı (%64), diş fırçası ne sıklıkla değiştirilmeli (%51), daimi dişler ne zaman sürer (%46) soruları yer almaktadır. ADS ile ilgili bilgi düzeyinin bilgi kaynağına göre değişimine bakıldığında; daha önce ADS konusunda diş hekimden bilgi almanın da bilgi puanını etkilemediği görüldü(p= 0,154). Sonuç: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerinin ADS konusunda bilgi düzeylerinin orta ve düşük düzeyde olduğu saptanmıştır. Tıp eğitiminde ADS konusunda bilgi verilmemektedir. SUMMARY Objective: This study was held to learn the level of knowledge of 6th grade students of DEU School of Medicine on mouth and tooth. Material and method: The study was cross-sectional. Study group was consisted of 125 medical students, who are in their final year, in Dokuz Eylul School of Medicine, Department of Public Health. Level of knowledge on oral and dental health was the dependent variable. Source of knowledge, previous training on oral and dental health were independent variables. Data was collected before training, using a questionnaire and under supervision. Descriptive data was given as percentage distribution. For analysis, t test was used to compare means for data providing parametric test, for data not providing parametric test, Mann-Whitney U test was used. Results: Of the 49.6% students declared they had some information on oral and dental health. Dentist was the source of knowledge in 38.7% of them. None of the students was given any training on oral and dental health during their medical school education. Number of the decidual teeth of children was the most correctly answered question (81%), which was followed by "How many times should we brush our teeth?" question (78%) and duration of dental germ formation (77%). Frequency of dental stone cleaning was the most frequent wrong answer (64%) as the timing of teeth brush change (51%) and eruption time of permanent teeth (46%). It was also discovered that, getting information from a dentist was not effecting the level of knowledge on oral and dental health (p=0.154) Conclusion: Students of Dokuz Eylül Medical School had a moderate to low level of knowledge on oral and dental health. Medical curriculum does not contain information on oral and dental health. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi en_US
dc.subject Ağız diş sağlığı, tıp eğitimi,Oral and dental health, medical curriculum en_US
dc.title Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Ağız Diş Sağlığı Konusunda Bilgi Düzeyleri en_US
dc.title.alternative ORAL AND DENTAL HEALTH KNOWLEDGE OF MEDICAL STUDENTS IN DOKUZ EYLUL UNIVERSITY en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account