DSpace Repository

Gen Transferi-Transfeksiyon Prostat Kanseri STAMP2 Stabil Hücre Hattının Oluşturulması

Show simple item record

dc.contributor.author (Gönen) Korkmaz, Ceren
dc.date.accessioned 2015-10-08T15:14:15Z NULL
dc.date.available 2015-10-08T15:14:15Z NULL
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/2899 NULL
dc.description.abstract Amaç: DNA- gen transferi, kanserde yapılan gen ekspresyon araştırmalarında anahtar rol oynamaktadır. Prostat kanserinin erken döneminde eksprese olan prostat spesifik genleri aradığımız bir projede altı transmembran domaini bulunan bir gen ailesini (six transmembrane protein of prostate- STAMP1 ve 2'yi) tanımladık. Gereç ve yöntem: PC3 hücre kültüründe (prostat kanseri kemik metastazı- STAMP gen ekspresyonları negatif), ektopik ekspresyon vektörleri kullanılarak STAMP üyelerinin ekspresyonu yerine konulmuş ve hücrelerdeki lokalizasyonları immünofloresan tekniği ile takip edilmiş ve doğrulanmıştır. Bulgular: HisMax-STAMP2'nin stabil hücre hatları oluşturulmuş ve stabilitesi doğrulanmıştır. Sonuç: Projenin belirtilen dizaynı ile ilgilenilen olası yolakları, çeşitli indüksiyonlar ve takip eden RT-PCR deneyleri ile incelemek mümkün olabilecektir. Objective: DNA- gene transfer plays key role at gene expression studies of cancer. In a project that prostate-specific genes expressed in early term of prostate carcinoma is searched, a gene family with six transmembrane domain protein (six transmembrane protein of prostate- STAMP1 and 2) is identified. Material and method: In PC3 cell line (prostate cancer bone metastasis- STAMP gene expressions negative) ectopic expression vectors of STAMP members are placed in and localization is followed by immunofluoresence and confirmed. Results: Stable cell line of HisMax-STAMP2 is established and stability is confirmed. Conclusion: With the given design of the project, it will be available to search the interested pathways by the various inductions and following RT-PCR assays. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi en_US
dc.subject Transfection, immunofloresence, stable cell line, antibiotic selection, prostate cancer Transfeksiyon, immünofloresan, stabil hücre hattı, antibiyotik seleksiyonu, prostat kanseri en_US
dc.title Gen Transferi-Transfeksiyon Prostat Kanseri STAMP2 Stabil Hücre Hattının Oluşturulması en_US
dc.title.alternative GENE TRANSFER- TRANSFECTION ESTABLISHMENT OF PROSTATE CANCER STAMP2 STABLE CELL LINE en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account