DSpace Repository

Laparoskopik Nissen Fundoplikasyonu İle Eş Zamanlı Perkutan Endoskopik Gastrostomi Uygulaması

Show simple item record

dc.contributor.author KARAKURT, AYŞE GÜNEŞ
dc.contributor.author Karakaya, Erdal
dc.contributor.author ATEŞ, OĞUZ
dc.contributor.author HAKGÜDER, FAİKA GÜLCE
dc.contributor.author OLGUNER, MUSTAFA
dc.contributor.author Akgür, Feza M.
dc.date.accessioned 2015-10-08T15:13:55Z NULL
dc.date.available 2015-10-08T15:13:55Z NULL
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/2893 NULL
dc.description.abstract Amaç: Çalışmamızda standart yöntemle laparoskopi kılavuzluğu olmadan perkutan endoskopik gastrostomi kateteri yerleştirilen, yalnızca laparoskopik Nissen fundoplikasyonu yapılan, LNF ve sonrasında laparoskopi kılavuzluğunda PEG (LNF+PEG) yapılan üç hasta grubu incelenerek karşılaştırıldı. LNF ameliyatı ile PEG yönteminin eş zamanlı uygulanabilirliğini değerlendirmek amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Şubat 2002 - Şubat 2009 tarihleri arasında PEG, LNF ve LNF+PEG yapılan 35 hastanın kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Beslenme güçlüğü ve büyüme gelişme geriliği olan, gastroözefageal reflü saptanmayan 12 hastaya standart yöntemle laparoskopi kılavuzluğu olmadan PEG kateteri yerleştirildi. GÖR nedeniyle 10 hastaya LNF yapıldı. GÖR'e beslenme güçlüğü ve büyüme gelişme geriliği eşlik eden 13 hastaya LNF sonrası laparoskopi kılavuzluğunda PEG uygulandı. Ameliyat öncesi LNF ve LNF+PEG yapılan hastalarda özefagus-mide-duodenum grafisi veya reflü sintigrafisi ile GÖR saptandı. Hastaların yaş, cinsiyet, her üç farklı işlem için ameliyat süreleri karşılaştırıldı. Komplikasyonlar değerlendirildi. Ameliyat sonrası birinci yılda LNF ve LNF+PEG yapılan hastalarda reflü sintigrafisi ile GÖR değerlendirildi. Ameliyat öncesi ve ameliyattan bir yıl sonra boy, vücut ağırlığı ve persantilleri incelendi. Bulgular: Otuzbeş hastanın ortalama yaşı 6,0 ± 4,3 yaş (4 ay -17 yaş) olarak bulundu. Beslenme güçlüğü ve büyüme gelişme geriliği olan, GÖR'ü olmayan 12 hastaya (5 erkek, 7 kız) sadece PEG yapıldı. GÖR'ü olan 10 hastaya (8 erkek, 2 kız) sadece LNF yapıldı. GÖR'e beslenme güçlüğü ve büyüme gelişme geriliği eşlik eden 13 hastaya (10 erkek, 3 kız ) LNF+PEG yapıldı. LNF, LNF+PEG veya PEG tüm hastalarda sorunsuz tamamlandı. Ameliyat süreleri sadece PEG yapılan hastalarda ortalama 9±1 dakika, sadece LNF yapılan hastalarda ortalama 145±15 dakika ve LNF+PEG yapılan hastalarda ortalama 163±12 dakika olarak bulundu. Ameliyat sonrasında erken dönemde karın içi peritonit ve gastrostomi çevresinde ciltte enfeksiyon, enflamasyon, irritasyon bulgularıyla karşılaşılmadı. Ameliyat sonrası izlemlerinde LNF ve LNF+PEG yapılan hastalarda reflü sintigrafisinde GÖR saptanmadı. Sonuç: PEG kateteri yerleştirme LNF sırasında laparoskopi eşliğinde yapıldığın-da kör bir teknik olmaktan kurtarılarak komplikasyon oranı azaltılabilmektedir. LNF ile aynı anda PEG kateteri yerleştirildiğinde tamamlanmış fundoplikasyon intrao-peratif olarak değerlendirilmektedir. Mevcut çalışma LNF ile eş zamanlı PEG kateteri yerleştirmenin ehil ellerde güvenli ve başarılı bir yöntem olduğunu göster-mektedir. Objective: In our study three group of patients who underwent percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG) without laparoscopy guidance, laparoscopic Nissen fundoplication (LNF) and PEG with laparoscopy guidance during LNF (LNF+PEG) were evaluated. Our experience with simultaneous PEG catheter placement during LNF were described. Material and method: Between February 2002 - February 2009, the records of 35 patients who underwent PEG (12 patients), LNF (10 patients) and LNF+PEG (13 patients) were retrospectively reviewed. Ages, gender and operation times for each three different procedures were compared. Twelve patients with feeding difficulties, failure to thrive and without gastroesophageal reflux (GER) underwent PEG without laparoscopy guidance. Ten patients with GER underwent LNF. Thirteen patients with GER, associated feeding difficulties and failue to thrive underwent LNF+PEG. Patients who underwent LNF or LNF+PEG were evaluated with upper gastrointestinal contrast series or scintigraphy for GER preoperatively. Complications were evaluated. GER were evaluated with scintigraphy in the postoperative first year. Height, weight and percentilles of patients were reviewed before and one year after the operation. Results: The median age of 35 patients was 6.0 ± 4.3 (4 months -17 years). Twelve patients with feeding difficulties and failure to thrive, without GER (5 boy, 7 girl) underwent standart PEG. Ten patients with GER (8 boy, 2 girl) underwent only LNF. Thirteen patients with GER, associated feeding difficulties and failure to thrive (10 boy, 3 girl) underwent LNF+PEG. For all patients LNF, LNF+PEG and PEG were successfully completed. Mean operation time for PEG was 9±1 minutes, for LNF was 145±15 minutes, for LNF+PEG was 163±12 minutes. Early postoperative complications such as peritonitis and dermal infection, inflammation or irritation near the gastrostomy catheter were not encountered. During the postoperative follow up of patients who underwent LNF and LNF+PEG the scintigraphy for the evidence of GER was negative. Conclusion: PEG catheterization at the same session as LNF with laparoscopy guidance may have decreased rate of complication. This method allows for evaluation of the fundoplication at its completion. Our study denotes that PEG catheterization at the same session as LNF with laparoscopy guideness is safe and effective in experienced hands. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi en_US
dc.subject Gastroesophageal reflux, laparoscopic Nissen fundoplication, percutaneous endoscopic gastrostomy, laparoscopic gastrostomy Gastroözefageal reflü, laparoskopik Nissen fundoplikasyonu, perkutan endoskopik gastrostomi, laparoskopik gastrostomi en_US
dc.title Laparoskopik Nissen Fundoplikasyonu İle Eş Zamanlı Perkutan Endoskopik Gastrostomi Uygulaması en_US
dc.title.alternative SIMULTANEOUS PERCUTANEOUS ENDOSCOPIC GASTROSTOMY CATHETER PLACEMENT DURING LAPAROSCOPIC NISSEN FUNDOPLİCATION en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account