DSpace Repository

Ventriküler Septal Defektli Çocuklarda Sol Ventrikül Fonksiyonlarının Miyokardiyal Performans İndeksi (Tei İndeksi) Kullanılarak Değerlendirilmesi

Show simple item record

dc.contributor.author KIR, MUSTAFA
dc.contributor.author ÜNAL, NURETTİN
dc.contributor.author Saylam, Gül Sağın
dc.contributor.author KARADAŞ, Ulaş
dc.contributor.author ŞAHİN, Murat
dc.date.accessioned 2015-10-08T15:13:42Z NULL
dc.date.available 2015-10-08T15:13:42Z NULL
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/2889 NULL
dc.description.abstract defektlerde son dönem olumsuz etkiler oluşmadan önce, volüm yükü altında kalan sol ventrikülün fonksiyonlarındaki değişikliklerin halen kullanılmakta olan konvansiyonel yöntemler ile belirlenmesi bazen yetersiz kalabilmektedir. Bu amaçla kalbin sistolik ve diyastolik fonksiyonlarını belirleyecek basit ve kolay elde edilebilir yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yöntemlerden biri olan, kalbin global olarak fonksiyonunu belirlemede, Doppler ekokardiyografiden türetilen miyokardiyal performans indeksinin (Tei İndeksi), son yıllarda çeşitli kalp hastalıklarında klinik ve prognostik önemi ortaya konulmuştur. Bu çalışmada Tei indeksinin izole VSD'lerdeki klinik önemini araştırmak amaçlanmıştır. Yöntem: İzole ventriküler septal defekt tanısı almış çocuklar ile sağlıklı çocuklar arasında, sol ventrikül sistolik ve diyastolik fonksiyonlarını belirlemede kullanılan Doppler eko indeksleri (E/A oranı, DT, Tei İndeksi), M-mode ölçümleri (LVEDD, LVESD, LA, EF, FS) karşılaştırılmış; ayrıca VSD'li grup içinde MPI'nin klinik ve prognostik önemi, klinik değerlendirme, ekokardiyografik ve kateter-anjiografi çalışmaları parametreleri göz önüne alınarak ortaya koyulmak istenmiştir. Bulgular: İzole VSD'li, yaş ortalaması 58 ± 53 (3-204 ay) ay olan 69 çocuk çalışma grubu ve yaş ortalaması 65 ± 42 (3-207 ay) ay olan 64 sağlıklı çocuk kontrol grubu olarak olarak alındı. Gruplar arasında M-mode özellikleri açısından fark bulunmadı. Doppler eko bulgularında E/A oranı ve ET VSD'li grupta, sağlıklı çocuklara göre istatistiksel anlamlı olarak düşük saptandı (1,38 ± 0,13;1,58 ± 0,36, p 2 olan grupta, 2, the Tei index levels were found significantly higher (0,29 ± 0,04; 0,42 ± 0,08, p<0,0001). Additionally, Tei index levels in symptomatic patients were significantly higher than those of asymptomatic patients (0,38 ± 0,06; 0,31 ± 0,07, p<0,02). Conclusion: MPI was found to be useful parameter in monitorizing left ventricular dysfunction in patients with VSD and a closed relation was demonstrated the increases in Tei index and clinical problems associated with VSD. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi en_US
dc.subject Ventricular septal defect, myocardial performance index Ventriküler septal defekt, miyokardiyal performans indeksi en_US
dc.title Ventriküler Septal Defektli Çocuklarda Sol Ventrikül Fonksiyonlarının Miyokardiyal Performans İndeksi (Tei İndeksi) Kullanılarak Değerlendirilmesi en_US
dc.title.alternative ASSESSMENT OF THE LEFT VENTRICULAR FUNCTION IN CHILDREN WITH VENTRICULAR SEPTAL DEFECT USING THE MYOCARDIAL PERFORMANCE INDEX (TEI INDEX) en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account