DSpace Repository

Prenatal Tanılı Over Kistlerinin Prenatal ve Postnatal Tedavisi

Show simple item record

dc.contributor.author KARAKURT, AYŞE GÜNEŞ
dc.contributor.author Karakaya, Erdal
dc.contributor.author ATEŞ, OĞUZ
dc.contributor.author HAKGÜDER, FAİKA GÜLCE
dc.contributor.author OLGUNER, MUSTAFA
dc.contributor.author Akgür, Feza M.
dc.date.accessioned 2015-10-08T15:13:15Z NULL
dc.date.available 2015-10-08T15:13:15Z NULL
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/2881 NULL
dc.description.abstract Amaç: Prenatal ultrasonografi izlemlerinin yaygınlaşması ile intrauterin dönemde saptanan over kisti sayısı giderek artmaktadır. Prenatal saptanan over kistlerinin prenatal ve postnatal tedavisi ile ilgili deneyimlerimizi sunmak istiyoruz. Gereç ve Yöntem: 2002-2009 yılları arasında prenatal US'de over kisti saptanan 12 hastanın kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Kistlerin komplike olup olmadığı, prenatal ve postnatal boyutları, postnatal semptomları ve US izlemleri değerlendirildi. Bulgular: Serimizde 2 hastada basit over kisti, 9 hastada komplike over kisti ve 1 hastada bir tarafta basit over kisti, kontralateral tarafta komplike over kisti saptandı. Basit over kistlerin ortalama boyutu 3,3 ± 2,5 cm (1,0 - 6,0 cm) ve komplike over kistlerinin ortalama boyutu 4,5 ± 0,8 cm (3,2 - 5,5 cm) olarak ölçüldü. Basit over kistlerinden prenatal dönemde çapı 1 ve 3 cm ölçülen iki hastanın kisti doğum sonrası sırası ile 4 ve 6 hafta takip sonrası regrese oldular. Prenatal basit over kist çapı 6 cm olarak saptanan hastanın kisti postnatal US'de 8 cm olarak ölçülmesi üzerine laparoskopik kistotomi yapıldı. Prenatal 10 komplike over kistlerinin 6 tanesi postnatal izlem sırasında regrese oldu, 3 tanesi postnatal dönemde küçülmediği için laparoskopik kistotomi yapıldı, 1 tanesinde postnatal 8. haftada intestinal obstruksiyon geliştiği için laparotomi ile adezyolizis ve kistotomi yapıldı. Regrese olan komplike over kistli bir olgu postnatal 9. ayda intestinal obstrüksiyon ile başvurdu. Sonuç: Prenatal tanılı komplike over kistlerinde malignite kuşkusu yoksa ve asemptomatik seyrediyorsa yakından izlenmelidir. Komplike over kistlerinin regrese olmadığı ve intestinal obstrüksiyona neden olduğu durumlarda cerrahi girişim yapılmalıdır. Objective: Widespread use of prenatal ultrasonography leads to an increase prenatally detected ovarian cysts. We herein present our experience with prenatal and postnatal treatment of prenatally diagnosed ovarian cysts. Material and Method: Between 2002 - 2009 years, the records of 12 patients withprenatally diagnosed to have ovarian cysts were reviewed retrospectively. US appearance of cyst (simple versus complicated cyst), prenatal and postnatal dimensions, postnatal symptoms and US follow up were recorded. Results: While two patients had simple cyst, 9 patients had complicated cyst and one patient had a simple cyst with a contralateral complicated cyst. Two patients with simple cysts, whom prenatal US measurements were 1 cm and 3 cm respectively, regressed during postnatal 4th and 6th weeks, follow up. One of the simple cysts that was prenatally measured as 6 cm was found to be 8 cm postnatally and it required laparoscopic cystotomy. All of 10 complicated cysts were followed up nonoperatively. Among them, seven cysts regressed during postnatal follow up however 3 cysts persisted that required laparoscopic cystotomy and 1 cyst led to intestinal obstruction at 8th postnatal week that required adheziolysis and cystotomy. One patient with a regressed complicated ovarian cyst presented with an intestinal obstruction at 9 months of age. Conclusion: Fetal complicated ovarian cysts which have no postnatal symptoms should be initially treated nonoperatively. Complicated ovarian cyst not regressing after postnatal 3 months and those causing intestinal obstruction should be treated operatively. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi en_US
dc.subject Prenatal diagnose, ovarian cyst, simple cyst, complicated cyst Prenatal tanı, over kisti, basit kist, komplike kist en_US
dc.title Prenatal Tanılı Over Kistlerinin Prenatal ve Postnatal Tedavisi en_US
dc.title.alternative PRENATAL AND POSTNATAL TREATMENT OF PRENATALLY DIAGNOSED OVARIAN CYSTS en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account