DSpace Repository

The Effects of Pilates Exercise Training on Knee Proprioception - A Randomized Controlled Trial

Show simple item record

dc.contributor.author ÖZDEMİR, Nursen
dc.contributor.author SUBAŞI, SEVGİ SEVİ
dc.contributor.author GELECEK, NİHAL
dc.contributor.author SARI, Sükrü
dc.date.accessioned 2015-10-08T15:13:02Z NULL
dc.date.available 2015-10-08T15:13:02Z NULL
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/2877 NULL
dc.description.abstract Amaç: Literatürde pilates egzersiz eğitiminin pozisyon duyusu üzerine etkisi ile ilgili yeterli veri yoktur. Bu çalısmanın amacı pilates egzersiz eğitiminin diz eklemi pozisyon duyusu üzerine etkisini arastırmaktır. Gereç ve yöntem: Yas ortalaması 20,91 ± 0,99 yıl olan 31 olgu (Pilates grubu =15 olgu, Kontrol grubu = 16 olgu) çalısmayı tamamladı. Pilates egzersiz grubundaki olgular haftada üç gün sıklığında sekiz hafta süresince alt ekstremite pilates egzersizleri yaptı. Diz eklemi pozisyon duyusu; açık kinetik zincir pozisyonunda ve 60° diz fleksiyonunda, baslangıçta ve sekiz hafta sonunda olmak üzere iki grupta da ölçüldü. Bulgular: Đki yönlü ANOVA analizi sonucunda grup ve ölçüm zamanı etkilesiminin anlamlı olduğu görüldü (p=0,00). 60° Fleksiyon pozisyonunda ölçülen diz eklemi pozisyon duyusu Pilates Grubunda gelisme göstermesine karsın, Kontrol Grubunda bozuldu (p 0,05). Sonuç: Pilates egzersiz eğitiminin diz eklemi pozisyon duyusu üzerinde olumlu etkisi olduğu görüldü. Objective: There is a lack of data regarding the effect of Pilates exercise on position sense in literature. The aim was to determine the effects of Pilates exercise training on knee joint position sense. Meterial and method: 31 subject (Pilates group = 15 subjects, Control group = 16 subjects) mean aged 20.91 ± 0.99 years completed the study. PG did lower extremity Pilates exercises, three times a week during 8 weeks. Knee joint position sense was measured at 60° of knee flexion, in open chain position, in the beginning and at the end of the 8 weeks in both groups. Results: The two - way interactions of group and time were significant according to two-way ANOVA analysis (p=0.00). The mean values of knee JPS at 60° flexion position improved in Pilates Group whereas deteriorated in Control Group (p 0.05). Conclusion: It was determined that Pilates exercise training had positive effect on knee joint position sense. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi en_US
dc.subject Pilates, joint position sense, knee Pilates, eklem pozisyon duyusu, diz en_US
dc.title The Effects of Pilates Exercise Training on Knee Proprioception - A Randomized Controlled Trial en_US
dc.title.alternative PİLATES EGZERSİZ EĞİTİMİNİN DİZ PROPRİOSEPSİYONU ÜZERİNE ETKİLERİ- RANDOMİZE KONTROLLÜ ÇALIŞMA en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account