DSpace Repository

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, C27/S2 (2013)

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, C27/S2 (2013)

 

Recent Submissions

 • DALAKLIOĞLU, Selvinaz (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2013)
  Astım dünyada en sık görülen kronik hastalıklardan biri olup, popülasyonun %5'ini etkilemektedir. Bu hastalarda klinik kontrolü sağlamak için en etkili tedavi seçenekleri inhale kortikosteroidlerin ve beta agonistlerin ...
 • BAYRAM, ERHAN; TOPÇU, YASEMİN; KARAKAYA, PAKİZE; YİŞ, ULUÇ; HIZ KURUL, AYŞE SEMRA (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2013)
  Rolandik epilepsi, çocukluk çağının sık görülen parsiyel epilepsisidir. Genellikle uykuda gelişen fokal ya da sekonder jeneralize nöbetler görülür. Elektroensefalografide, tek taraflı ya da bilateral sentro-temporal diken ...
 • APA, Hurşit; TORUN BAYRAM, MERAL (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2013)
  Henoch-Schonlein purpura çocukluk yaş grubunda en sık görülen sistemik vaskülit olup, klasik bulguları non-trombositopenik purpura, artrit, renal ve gastrointestinal sistem tutulumudur. Ancak, hastalar zaman zaman atipik ...
 • KAYA, MAHMUT; YAMAN, AYLİN; ÖNER, FERİT HAKAN; SAATÇİ, ALİ OSMAN (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2013)
  Amaç: Hemi-Santral Retinal Ven Tıkanıklığı (HSRVT) tanısıyla izlenen olguların uzun dönem takiplerinde görme sonuçlarını ve komplikasyonları değerlendirmek. Yöntemler: Ocak 1992-Ocak 2001 tarihleri arasında optik koherens ...
 • KAHRAMANCA, Şahin; KAYA, Oskay; GÜZEL, Hakan; ÖZGEHAN, Gülay; BOSTANCI, Hasan; GÜRSOY, Göktürk; KÜÇÜKPINAR, Tevfik; KARGICI, Hülagü (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2013)
  Amaç: Amyand herni, kasık fıtığı kesesi içinde normal veya inflame appendiks vermiformisin bulunmasıdır. Amyand hernili olguların çoğunluğu erişkinler, geri kalan kısmı ise 0-1 yaş arası çocuklardır. Klinik olarak Amyand ...
 • ÇOLAK ORAY, NEŞE; BALCI, Beril; ÖZLEM, Enise Nur; ÖZAÇAR, Esma; ABALI, Leyla; İBIŞ, Müge Ayça; ÖNCEL, Tuğba (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2013)
  Amaç: Tükenmişlik sendromu, sağlık çalışanları arasında sık görülen bir durumdur. Bununla birlikte ülkemizde, Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin (TUÖ) tükenmişlik düzeylerini karşılaştıran çalışmaların sayısı kısıtlıdır. ...