DSpace Repository

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, C19/S1 (2005)

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, C19/S1 (2005)

 

Recent Submissions

 • Soysal, Suna; Topaçoğlu, Hakan (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2005)
  Amerika Birleşik Devletleri'nde 200.000'den fazla kişinin spinal yaralanmalı olduğu ve her yıl 10.000 yeni olgunun görüldüğü bildirilmektedir. Bu hastaların yaklaşık 4.200'ünün hastaneye varmadan önce öldükleri tahmin ...
 • Akıncı, Barış; AKARSU, MESUT; Yener, Serkan; Saygılı, Fatih; ÖZCAN, MEHMET ALİ; Akpınar, Hale (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2005)
  Pseudotrombositopeni kanama riskinde artışa neden olmayan ve trombosit transfüzyonu gerektirmeyen bir iyatrojenik laboratuar fenomenidir. Etilendiaminotetraasetik asid'e (EDTA) bağlı pseudotrombositopeni, otomatik kan ...
 • VAYVADA, HALUK; Mola, Fahri; MENDERES, ADNAN; Topçu, Alpaslan; YILMAZ, MUSTAFA (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2005)
  Amelanotik malign melanom; pigment eksikliği ile karakterize ve klinik olarak tanıda zorluk yaratan ve tedavide gecikmeye yol açabilen sınıflandırılmamış bir melanom alt grubudur. Bu çalışmada da alt ekstremite de klinik ...
 • TÜZEL AKMAN, TÜLAY; KOÇAK, NİLÜFER; AKARSU, MESUT; SOYTÜRK, MÜJDE; ŞIMŞEK, ILKAY (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2005)
  İnterferon (İNF) kronik hepatit B, C, metastatik renal karsinom, kutanöz melanom, kaposi sarkomu ve yeni doğanlardaki hemanjiomlarda kullanılan antiviral, antiproliferatif ve immünomodülatuar aktiviteyi düzenleyen bir ...
 • ÖGER, Neşe; Yılmaz İKİZOĞLU, Özge ; KASIRGA, Erhun ; ERSOY, Betül (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2005)
  Tip 1 Diabetes Mellituslu (DM) hastalarda Çölyak hastalığı sık saptanır. Bu birliktelik, her iki hastalığın patogenezinin genetik-otoimmün temellere dayanmasından kaynaklanabilir. Sunulan olgu, iki haftadır süren poliüri, ...
 • MUN, Semih; TANER, Cüneyt Eftal ; ÖZTEKİN, Murat; HORASAN ÇELİMLİ, Fatma (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2005)
  Amaç: Fetuslardan birinin uterus içinde ikinci veya üçüncü trimesterde öldüğü ikiz gebeliklerde perinatal sonuçları incelemek. Gereç ve yöntem: Ocak 2003-Aralık 2004 tarihleri arasında hastanemizde gerçekleşen 21,593 doğumun ...
 • KÜRŞAD, Fatoş ; ÖZTURA, İBRAHİM; Genç, Ahmet (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2005)
  Amaç: Karpal tünel sendromu (KTS) en sık görülen tuzak nöropati olması ve tanısında elektrofizyolojik incelemenin kullanılmasından dolayı, elektromiyografi (EMG) laboratuarlarına gönderilen hastalar içinde en büyük grubu ...
 • BABA, Engin ; APAYDIN, Melda; ERDOĞAN, Nezahat; VARER, Makbule ; Dirik, Mehmet; Sarsılmaz, Ayşegül; ULUÇ, Engin (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2005)
  Amaç: Larenks kanserlerinde bilgisayarlı tomografi (BT) bulgularının ameliyat sonrası histopatolojik sonuçlarla karşılaştırılması. Gereç ve yöntem: Biopsi ile larenks kanseri tanısı almış yaş ortalaması 54,5 olan, 49'u ...
 • UÇAR, Sezer ; VARER, Makbule ; DİRİM, Berna ; APAYDIN, Melda; Dirik, Mehmet (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2005)
  Amaç: Torakolomber vertebra kırıklı hastalarda travmadan sonra (3 ay içinde) ve geç postoperatif (6 ay içinde) dönemde Bilgisayarlı Tomografi (BT) tetkiki ile spinal kanal daralma oranını ve aynı dönemlerde nörolojik bakı ...
 • Karcıoğlu, Özgür; Soysal, Suna; Topaçoğlu, Hakan; Özüçelik, Doğaç Niyazi; ASLAN, ÖZGÜR; TAŞAR, Ali ; Ünverir, Pınar (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2005)
  Amaç: Acil serviste erişkin paroksismal supraventriküler taşikardili (PSVT) hastaların demografik ve klinik özelliklerini ve normal sinüs ritmine (NSR) dönüşü etkileyen etkenleri belirlemektir. Yöntem: Bu retrospektif, ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds