DSpace Repository

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, C11/S2-3 (1997)

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, C11/S2-3 (1997)

 

Recent Submissions

 • ÖZER, ERDENER; Atabey, Neşe; SARIOĞLU, SÜLEN (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi , 1997)
  APOPTOSIS IS A DISTINCT MODE OF CELL DEATH THAT IS RESPONSIBLE FOR DELATION OF CELLS IN NORMAL TISSUES
 • DİZDARER, Gülşen; ÖZKIZILTAN, Sefa; TEKGÜL, Hasan; TÜTÜNCÜOĞLU, Sarenur (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi , 1997)
  DROOLING (SALYA AKMASI) MENTAL RETARDASYONLU OLGULARDA SIK RASTLANAN, HASTA, AİLESİ VE ÇEVRESİ İÇİN RAHATSIZ EDİCİ BOYUTLARA ULAŞABİLEN BİR SORUNDUR.
 • Kargı, Aydanur (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1997)
  İNTERTİSİYEL AKCİĞER HASTALIKLARI, KLİNİK VE RADYOGRAFİK BULGULARI VE PATOFİZYOLOJİK DEĞİŞİKLİKLERİNDEKİ BENZER ÖZELLİKLERİ NEDENİYLE BİR ARADA KATEGORİZE EDİLMİŞ ÇOK GENİŞ BİR HASTALIKLAR SPEKTRUMUNU OLUŞTURULAR.
 • ÇELEBİ, İLHAN; Kırkalı, Ziya (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi , 1997)
  ÜRODİNAMİK ÇALIŞMALAR, ÖZELLİKLE SON 30 SENE İÇİNDEKİ GELİŞMELERLE, ALT ÜRİNER SİSTEM DİSFONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE VAZGEÇİLMEZ UNSURLAR OLMA ÖZELLİĞİ KAZANMIŞLARDIR.
 • Eriş, Fatma Nur; Yuluğ, Nuran (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi , 1997)
  HÜCREYE GELEN UYARILAR RESEPTÖRLER TARAFINDAN ALINARAK HÜCRE İÇİNE İLETİLİR.
 • Günbay, M. Ufuk (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi , 1997)
  THE CORELATION BETWEEN THE CLINICAL AND HISTOPATHOLOGICAL STAGINGS OF 54 PATIENTS WITH LARYNGEAL CANCERS OTHER THAN.
 • DEMİRDÖVEN, Kaplan A.; Günbay, Ufuk; GENÇ, AHMET ALİ; KIRKIM, GÜNAY (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi , 1997)
  IN 33 EARS OF 17 PATIENTS WHO HAVE UNDERGONE UNILATERAL OF BILATERAL NECK DISSECTION.
 • HAVITÇIOĞLU, HASAN; Göçen, Sedat; Baktıroğlu, Lütfü; Erduran, Mehmet (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi , 1997)
  IN THREE PATIENTS SUSPECTED OSTEOID OSTEOMA WAS TREATED BY CT GUIDED PERCUTANEOUS RESECTION.
 • GELAL, AYŞE; TUNÇOK, YEŞIM; ATEŞ, MEHMET; (Gönen) Korkmaz, Ceren; Murat, Nergis; ARKAN, FİLİZ; GÜVEN, Hülya (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi , 1997)
  BU ÇALIŞMADA, AMİTRİPTİLİN VE İMİPRAMİN ZEHİRLENMESİ OLUŞTURULAN FARE MODELİNDE AKTİF KÖMÜRÜN ETKİSİ ARAŞTIRILMAK İSTENMİŞTİR.
 • AKACUN, Kaan; PINAR, Ercan; TOPAK, Murat; KATILMIŞ, Hüseyin; BAĞIRSAKÇI, Semih; ÖZAKSOY, DİNÇ (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi , 1997)
  PARSİYEL LARENJEKTOMİLİLERDE YUTMA, BAŞ-BOYUN CERRAHLERININ SIK KARŞILAŞTIKLARI BİR PROBLEMDİR.
 • Karataş, Özlem; KARACA, CAN; YILMAZ, MUSTAFA; VAYVADA, HALUK; BARUTÇU, ALİ (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi , 1997)
  DOĞUMSAL YADA EDİMSEL NEDENLERLE BİR YÜZ YARISININ HİPOPLAZİSİ SONUCU ORTAYA ÇIKABİLEN YÜZ ASİMETRİSİNİN GİDERİLMESİNDE DEĞİŞİK MATERYALLER KULLANILMAKTADIR.
 • İDİMAN, EGEMEN; ÇAKMAKÇI, HANDAN; İDİMAN, FETHİ; ÇAKMUR, RAİF; Kovanlıkaya, İlhami; AKDAL, GÜLDEN; KUTLUK, M.KÜRŞAT; Mengüş, Yüksel (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi , 1997)
  SON YILLARDA YAPILAN AZ SAYIDA ÇALIŞMADA MULTIPL SKLEROZ (MS) OLGULARININ MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME (MRG) İLE T2 AĞIRLIKLI GÖRÜNTÜLERİNDE BAZAL GANGLİON SİNYAL İNTERSİTESİNDE GÖRECE BİR DÜŞMENİN VARLIĞI BİLDİRİLMİŞTİR.
 • HEPAĞUŞLAR, HASAN (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi , 1997)
  ROKURONYUM BROMİD, ETKİSİ HIZLI BAŞLAYIP KISA SÜREN, YAN ETKİLERDEN ARINDIRILMIŞ NÖROMUSKULER BLOKER ARAYIŞININ SON ÜRÜNLERİNDEN BİRİSİDİR.
 • İÇKE, ÇİĞDEM; Özyurt, Doğan; Korman, Esin (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi , 1997)
  (MRA) NIN ÖN YÜZÜNDE BULUNAN İNTERSECTİONES TENDINEAE (IT) ADLI KİRİŞSİ YAPILARIN ŞEKİL VE LOKALİZASYON VE BUNLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ 72 OLGUDA İNCELENDİ.
 • GELAL, AYŞE; ATEŞ, MEHMET; (Gönen) Korkmaz, Ceren; Murat, Nergis; ARKAN, FİLİZ; TUNÇOK, YEŞIM; GÜVEN, Hülya (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi , 1997)
  1993-1995 YILLARI ARASINDA DEÜ TIP FAKÜLTESİ ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNE BİLDİRİLEN İLAÇLA ZEHİRLENME OLGULARININ % 32' İNİ TRİKSİKLİK ANTİDEPRESAN (TSA) ZEHİRLENMELERİ OLUŞTURMAKTADIR.
 • İYİLİKÇİ, LEYLA; Onat, Ümit; GÖKMEN, NECATİ; ARKAN, ATALAY (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi , 1997)
  TOTAL HIP REPLACEMENT WAS PLANNED IN A PATIENT WITH THE DIAGNOSIS OF JUVENIL ARTHRITIS.
 • ÖREN, HALE; Olgun, Nur; İRKEN, GÜLERSU; GÖNENÇ, Üzeyir; ÖZAKSOY, DİNÇ; Aktuğ, Tanju; Güner, E. Metin; Çevik, Namık (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi , 1997)
  A 16 YEAR OLD MALE PATIENT WAS ADMITTED TO OUR HOSPITAL WITH DIFFUZE CAFE-AU LAIT SPOTS, MULTIPLE NEUROFIBROMAS, AND VARIOUS OSSEOUS ABNORMALITIES.
 • Pabuçcuoğlu, Uğur; Kuyucuoğlu, Mehmet Fatih; SARIOĞLU, SÜLEN; İKİZ, AHMET ÖMER; GÜNERİ, ENİS ALPİN (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi , 1997)
  HÜRTLE CELL PAPILLARY CARCINOMA OF THE THYROID GLAND IS A RARE ENTITY.
 • SARIOĞLU, SÜLEN; Pabuçcuoğlu, Uğur; Kuyucuoğlu, Mehmet Fatih; Günbay, Ufuk; AKMAN, FADİME (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi , 1997)
  BASALOID SQUAMOUS CARCINOMA (BSC) IS A RECENLY CHARACTERIZED UNCOMMON TUMOR OCCURING IN TONGUE.
 • YÜCE, AYŞE; Tataroğlu, M. Cengiz; KUTLUK, M.KÜRŞAT; Tankurt, İ. Ethem; İDİMAN, FETHİ; İDİMAN, EGEMEN (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1997)
  IN THİS PAPER WE PRESENT TWO PATİENTS WİTH RELAPSİNG REMİTTİNG DEFİNİTE MULTIPLE SCLEROSIS WHO HAD FAMILIAL MEDİTERRANEAN FEVER (FMF) BEGİNNİNG İN CHİLDHOOD.

View more