DSpace Repository

ULAŞIM KAYNAKLI ÇEVRESEL RİSKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN BÜTÜNCÜL BİR YÖNTEM

Show simple item record

dc.contributor.author NEŞER, GÖKDENİZ
dc.date.accessioned 2015-10-07T15:00:04Z NULL
dc.date.available 2015-10-07T15:00:04Z NULL
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/2481 NULL
dc.description.abstract Niceliksel olarak tanımlanabilmiş olan risk, bu riske karşı önlem alacak ve/veya riskle mücadele yöntemi geliştirip uygulayacak kullanıcılar için yararlı bir karar verme aracıdır. Ulaşım etkinliklerinin karasal, atmosferik ve denizel çevreye yönelik olumsuz etkilerinin karmaşık yapısı, bu etkinliklerden doğan toplam riskin tahmin edilebilmesini zorlaştırmaktadır. Çalışmada ortaya konan ve Kaza Oluşumu, Etkileri ve Kritiklik Analizi (Failure Modes, Effects and Criticality Analysis) yönteminden yararlanılarak oluşturulmuş yalın yaklaşım, gerek tekil bir riskin niceliksel tanımını vermekte, gerekse bir ulaşım etkinliğinden ortaya çıkacak bütün risklerin bir araya getirerek toplam riski anlatmaktadır. Sunulan yöntem, İzmir Körfezi‟nde gemi trafiğinden kaynaklanan petrol ve türevlerine ilişkin kirlenme riskinin değerlendirilmesi örneğinde de ele alınmıştır. Quantified risk is a useful tool for decision-maker who have to take preventive measures to the related risk and to plan responsive operation to minimize its effects. Complex nature of the impacts transport activities to the land, air and water environments makes risk assessment for these activities highly complicated. By the simple method explained in the study is inspired from Failure Modes, Effects and Criticality Analysis and not only individual risk, but also the total risk of each individual risk during transport can be examined. Present method is applied to assess the environmental risk of an oil spillage caused by ship traffic in Izmir Bay as an example. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi en_US
dc.subject Sayısallaştırılmış risk; Deniz ulaşımı; Petrol kirliliği Quantified risk; Marine transport; Oil pollution en_US
dc.title ULAŞIM KAYNAKLI ÇEVRESEL RİSKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN BÜTÜNCÜL BİR YÖNTEM en_US
dc.title.alternative AN INTEGRATED METHOD TO ASSESS ENVIRONMENTAL RISK OF TRANSPORTATION en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account