DSpace Repository

Bütünleşik üretim planlamasında etkileşimli olabilirlikçi doğrusal programlama modeli ve bir uygulama

Show simple item record

dc.contributor.author TUŞ IŞIK, Ayşegül
dc.contributor.author ÖZDEMİR, Muhsin
dc.date.accessioned 2015-10-06T16:46:43Z NULL
dc.date.available 2015-10-06T16:46:43Z NULL
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/2384 NULL
dc.description.abstract Bütünleşik Üretim Planlaması (BÜP), orta dönemli planlama kararlarının alınmasında işgücü ve stok düzeylerinin, normal ve fazla mesai üretim miktarlarının, ertelenen sipariş miktarlarının ve taşeron gereksiniminin bir bütün olarak değerlendirilmesini ve dengelenmesini amaçlamaktadır. Ancak değişen çevre koşullan altında piyasa talepleri, mevcut kaynaklar, kapasiteler ve ilgili üretim maliyetleri çoğunlukla belirsizdir. Dolayısıyla bu çalışmada, gerçek hayatta karşılaşılan durumları yansıtabilen, belirsizlikleri göz ardı etmeyen, karar verici ile çözüm süreci boyunca etkileşerek onun da karar sürecine katılımını sağlayan çok amaçlı, çok ürünlü ve çok dönemli bulanık bir BÜP problemi dikkate alınmıştır. Problemin çözümü için bir Etkileşimli Olabilirlikçi Doğrusal Programlama (EODP) modeli önerilmiştir. Son olarak önerilen modelin gerçek hayatta uygulanabilirliği gösterilmiştir.  Aggregate Production Planning (APP) aims at evaluating and balancing the work force and inventory levels, regular and overtime production quantities, backordering levels and subcontract requirement as a whole in the process of taking midterm planning decisions. However market demands, available resources, capacities and related production costs are often uncertain under the changing environmental conditions. Therefore, in this study multi-objectives multi-product and multi-period fuzzy APP problem that is able to reflect real-world features and which does not ignore its uncertainties and ensures decision makers' participation in decision making process by interacting with them during the solution process, has been considered. Interactive Possibilistic Linear Programming (i-PLP) model has been proposed for solving the problem. Finally the feasibility of applying the proposed model in real world has been demonstrated.  en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi en_US
dc.subject Bütünlesik Üretim Planlaması (BÜP), BulanıkMantık, Bulanık BÜP, Etkilesimli OlabilirlikçiDogrusal Programlama (EODP),Aggregate Production Planning (APP), Fuzzy Logic, FuzzyAPP, Interactive Possibilistic Linear Programming (i-PLP) en_US
dc.title Bütünleşik üretim planlamasında etkileşimli olabilirlikçi doğrusal programlama modeli ve bir uygulama en_US
dc.title.alternative Interactıve possibilistic linear programming model at aggregate production planning and an application en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account