DSpace Repository

The Integration of the Istanbul Stock Exchange (ISE) to the European Union Countries Stock Markets

Show simple item record

dc.contributor.author Mandacı, Pınar Evrim
dc.contributor.author VANCHIKOVA, Dezhid
dc.date.accessioned 2015-10-06T16:45:18Z NULL
dc.date.available 2015-10-06T16:45:18Z NULL
dc.date.issued 2006
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/2368 NULL
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı, AB'ye üye olma yolunda potansiyel aday ülkelerinden biri olan Türkiye'deki hisse senedi piyasasının AB ülkelerinin hisse senedi piyasalarına entegre olup olmadığını araştırmaktır. Türk ve AB ülkeleri hisse senedi piyasaları arasındaki entegrasyonu test etmede Engle-Granger eşbütünleşme testi kullanılmıştır. Çalışmada, Türk hisse senedi piyasası ile ele alınan tüm AB ülkeleri piyasaları arasında uzun dönemli birlikte hareketlilik gözlemlenmiştir. Bu durum AB yatırımcılarının Türk hisse senetlerini portföylerine katmaları ile yapacakları çeşitlendirmeden sağlayacakları faydayı kısıtlamaktadır. Ayrıca çalışmada kukla değişken kullanılarak Türkiye'nin Gümrük Birliğine girişinden sonraki dönemde AB piyasaları ile entegrasyonun artıp artmadığı araştırılmıştır. Çalışmanın sonuçları, Türkiye'nin Gümrük Birliğine girişinden sonra, gelişmiş AB piyasaları içinde Avusturya piyasası ile ve Doğu Avrupa ülkelerinden Macaristan hariç diğerleriyle entegrasyonun arttığını ve diğer tüm ülke piyasalarıyla ise azaldığını göstermektedir. The aim of this study is to investigate whether the Turkish stock market is integrated or not with the European Union (EU) countries stock markets as a potential candidate for entering the EU. We use Engle-Granger co-integration test to investigate long-run co-integration relations between the Turkish stock market and the EU stock markets. We found long-run co-movements for all the markets indicating limited benefits for portfolio diversification for the EU investors in the Turkish stock market. Also, using a dummy variable, we examine whether integration between the markets increased or decreased during the post-Customs Union (CU) period. The results show increasing co-integration only with the Austrian market among the developed markets of the EU countries and with the Eastern European (EE) markets except Hungary, integration with all the other markets decreased after the passage to the CU. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi en_US
dc.subject Cointegration; Customs Union; Diversification; ISE; Stock Market; Turkey; Turkey-EU Relations Eş Bütünleşme; Gümrük Birliği; Çeşitlendirme; İMKB; Hisse Senedi Piyasası; Türkiye; Türkiye-AB İlişkileri en_US
dc.title The Integration of the Istanbul Stock Exchange (ISE) to the European Union Countries Stock Markets en_US
dc.title.alternative en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account