DSpace Repository

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, C10/S2 (2009)

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, C10/S2 (2009)

 

Recent Submissions

 • Ata, H. Ali (Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi, 2009)
  Öz (Tr): Bankalar bir yandan kar maksimizasyonunu gerçekleştirecek politikalar saptarken, diğer yandan da riski minimuma indirecek likidite ve emniyet marjlarını oluşturmak için çaba sarf etmek durumundadır. Bu ...
 • ECER, Fatih ; DÜNDAR, Süleyman (Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi, 2009)
  Öz (Tr): Karar sürecinde yer alan faktör ve alternatifler arasındaki etkileşim ve bağımlılıklar karar vermeyi güçleştirmektedir. Analitik ağ süreci yöntemi, faktör ve alternatiflerin hem birbirleriyle hem de ...
 • ERDEM, SABRİ; Aksoy, Koray (Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi, 2009)
  Öz (Tr): Bu çalışmada yalın yönetim ve bankacılık uygulaması ele alınmaktadır. Yalın yönetimin imalat ortamında anlamlı çıktılar sağlayacak şekilde atıl kaynakları ortadan kaldırmasından dolayı hizmet endüstrisi ...
 • Günel, Özgür Devrim (Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi, 2009)
  Öz (Tr): Turizm sektörünün yapısal bir özelliği olarak kabul edilen mevsimsellik kavramı sektörün en fazla göze çarpan özelliği ve turizm işletmecileri tarafından aşılması gereken bir sorun olarak algılanmaktadır. ...
 • OVALI, AHMET ŞEVKET (Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi, 2009)
  Öz (Tr): Çevresel bozulma 1970lerden bu yana uluslararası ilişkilerde hem akademik tartışmaların hem de dünyaya dair sosyo-politik kaygıların önemli konularından biri olmuştur. Ancak güvenlik çevre ilişkisi ...
 • BİRSEL, Melek ; İSLAMOĞLU, Güler ; BÖRÜ, Deniz (Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi, 2009)
  Öz (Tr): Ulusal Kültüre bağlı olarak örgüt kültürünün boyutları "bireycilik-toplulukçuluk", "erillik-dişillik", "düşük güç aralığı-yüksek güç aralığı" ve "belirsizlikten kaçınma" varsayımları olarak yazında da ...