DSpace Repository

D.E.Ü.Öğrencilerinin Yüksek Öğretim Beklenti Değişkenlerinin Faktör Analizi ile İncelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Erdoğan, Sibel
dc.contributor.author EMEÇ, Hamdi
dc.contributor.author PAZARLIOĞLU, MEHMET VEDAT
dc.date.accessioned 2015-09-30T14:59:25Z NULL
dc.date.available 2015-09-30T14:59:25Z NULL
dc.date.issued 1999
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/1647 NULL
dc.description.abstract Faktör analizi birbirinden farklı ve birbirleriyle ilişkili olmayan fakat bir bilinmeyeni ortaya çıkarıp açıklamaya yardım edecek özellikleri bir araya toplayarak belli bir faktör olarak inceleme konusu olan bir yöntemdir. Faktör analizi p değişkenli olayda birbiriyle ilişkili olan değişkenleri toplayarak değişken sayısını azaltmayı amaçlar. Bu amaç temel bileşenler yönteminde de gerçekleşmesi istenen değişken setinin boyutunun azaltılması olan genel bir amaçtır. Fakat bu iki teknik arasındaki en belirgin fark temel bileşenler analizinin toplam varyansı ayrıştırmasıdır. Faktör analizinin bir diğer amacı ise değişkenler arasındaki ilişkilerden yararlanıp yeni yapıların ortaya çıkarılmasıdır. Böylece değişkenler sınıflanarak ortak bir faktör yapısı oluşturulacaktır.Bu çalışmada Dokuz Eylül Üniversitesi'nde bulunan tüm fakültelerde 86 soruluk bir anket yapılarak öğrencilerden üniversiteden beklentileri araştırılmak istenmiştir. 1176 kişi üzerinde yapılan bu anket çalışmasında, ankete katılan öğrencinin kişisel özellikleri ile onların yüksek öğretimden beklentileri ve okudukları bölümleri, fakülteleri ayrıca ders içerikleri ve öğretim üyeleri ile ilgili düşünceleri incelenmiştir. Böylece birbirleriyle ilgili olan çok sayıda ilişkili değişken ortaya çıkmıştır. Buradan hareketle faktör analizi yöntemiyle bu değişkenler az sayıda bağımsız faktöre indirgenerek sonuçlar yorumlanmıştır. Bu yorumlamaya giden süreç içerisinde korelasyon matrisinin faktörleştirilmesi temeline dayanılarak alt yöntemler incelenmiştir. en_US
dc.description.abstract ABSTRACT Factor analysis is a statistical approach that can be used to analyze interrelationships a large number of variables and to explain these variables in terms of their common underlying dimensions. Factor analysis is a generic term that we use to describe a number of methods designed to analyze interrelationships within a set of variables or objects the construction of a few hypothetical variables, called factors, that are supposed to contain the essential information in a larger set of observed variables or objects. The goal of factor analysis is to achieve parsimony by using the smallest number of explanatory concepts to explain the maximum amount of common variance in a correlation matrix. In this paper, the expectations of the students are determined through the use of 86 questions inquiry which applied at all faculty of 9 September University with this inquiry, which covers 1176 person, besides the personal characteristics of the students, the expectations of them from university and their thought about their faculties departments lecturers and academic personals are investigated. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi en_US
dc.subject en_US
dc.title D.E.Ü.Öğrencilerinin Yüksek Öğretim Beklenti Değişkenlerinin Faktör Analizi ile İncelenmesi en_US
dc.title.alternative en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account