DSpace Repository

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C14/S2 (1999)

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C14/S2 (1999)

 

Recent Submissions

 • ÖZÜERMAN, TÜLAY (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1999)
  Each interruption in the Turkish democracy led to a restructuring period, and a search for new means for political stability since the start of the multi-party regime in 1945. Amendments in the costitutions and laws ...
 • AKYILDIZ, Hüseyin (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1999)
  Dünyada gelişmiş ülkelerde dahi sosyal güvenlik kuruluşları finansman krizi içerisindedir. Ülke ekonomilerinde yaşanan kriz, nüfusun gittikçe yaşlanması, sağlık hizmetlerinin fiyatlarında yaşanan sürekli artış ve toplanan ...
 • Şanlısoy, Selim (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1999)
  ABSTRACT An information society is a kind of society where information production is more important than material goods production and the activities of collecting, festering and distributing for this information are ...
 • Özdemir, Pınar (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1999)
  Her ekonomik faaliyette olduğu gibi, turizmde de sadece yabancı talebe dayalı bir gelişme sağlıklı değildir. Bu yüzden yurtiçi turizmin gelişmesi, ülkedeki tüm turistik faaliyetlerin gelişmesi açısından çok önemlidir. ...
 • EVRİM, PINAR (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1999)
  ABSTRACT In the last years, it became possible to create high return, low risk portfolios by investing in international equity markets. It is impossible for the investors to avoid country risk only by investing in domestic ...
 • URAL, MERT (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1999)
  Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde, banka dışı finansal araç ve aracıların yeterince gelişmemiş ve sermaye piyasasının gelişme sürecinde olması, bankacılık sektörünün mali sistemdeki önemini artırmaktadır. Sektörde bir ...
 • Unknown author (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1999)
  Analitik denetim prosedürleri beklenti geliştirme, beklenmeyen değişmeleri belirleme ve beklenmeyen değişikliklerin incelenmesini içeren birbirini izleyen üç adımdan oluşmaktadır. Beklentiler önceki dönemin tutarlarından, ...
 • GÜNGÖR, İbrahim (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1999)
  İstatistiksel verilerin kümelenmesi sorununa genellikle kümeleme analizi teknikleri ile çözüm aranmakta ancak bu teknikler anlamlılık testlerini yeterince dikkate almamaktadır. Bu çalışma ile, istatistiksel yöntemlere göre ...
 • ÖZLER, CENK (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1999)
  ABSTRACT An important problem in product and process design is the selection of factor levels, which result in a product with a desirable combination of quality characteristics. Derringer and Suich (1980) has addressed ...
 • Erdoğan, Sibel; EMEÇ, Hamdi; PAZARLIOĞLU, MEHMET VEDAT (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1999)
  ABSTRACT Factor analysis is a statistical approach that can be used to analyze interrelationships a large number of variables and to explain these variables in terms of their common underlying dimensions. Factor analysis ...
 • AKIN, Fahamet ; ÜÇDOĞRUK, ŞENAY (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1999)
  ABSTRACT In this study, working with monthly income and expenditure items ofhousehold and WLS, SUR , QREG are applied to urban sector data of İzmir in 1987 and 1994. In order to analyse the differences among food expenses, ...
 • SARILI, Mustafa Ali (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1999)
  Value Added Tax (VAT) is a tax imposed on the value added to a product at each stage of the production and distribution process. Value added is never taxed twice under VAT and thus cascading (tax on tax) effects do not ...
 • ALTAY, ASUMAN (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1999)
  During the 1950's the problems of the day were of a kind that led the governments of the western countries to concentrate more on the reconstruction of their post-war economies. Therefore they tended to increase public ...
 • İLTER, BURCU (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1999)
  Makalede firma ihracat davranışı ve bu davranışı etkileyen faktörler anlatılmıştır. İhracat davranışını belirleyen faktörler ihracatın gelişiminde önemli bir yere sahiptir. Dolayısı ile bu faktörler incelenip etkileri iyi ...
 • Unknown author (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1999)
  Etkin bir çatışma yönetimi sadece yöneticiler açısından değil, örgütün tümü açısından büyük önem taşımaktadır. İstekler ile gerçeklerin birbirinden farklı olması nedeniyle personel geliştirme ve yönetici eğitiminin gerekliliği ...
 • Katrinli, Alev; İshakoğlu, Gülem; Yeşilada, Tahir; Akça, Figen (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1999)
  ABSTRACT Marketers generally try to reach the decision maker while they analyze the decision making process relevant to their own products/services. Although this approach is relatively cheaper and more practical, it ignores ...