DSpace Repository

Browsing Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C27/S1 (2012) by Title

Browsing Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C27/S1 (2012) by Title

Sort by: Order: Results:

 • GÜLHAN, Ünal; KAYA, Abdulkadir ; GÜNGÖR, Bener (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2012)
  Bu çalışmanın amacı bileşik öncü göstergeler ve borsa endeksi ilişkisininuluslararası boyutta incelenmesidir. Bileşik öncü göstergeler ekonominin gelecektekiyönünün tahmininde kullanılan ve birçok ülke tarafından referans ...
 • PERÇİN, Selçuk; ÇAKIR, Süleyman (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2012)
  Günümüzde işletme performansının ölçümünde en sık kullanılan yöntemlerden biride etkinlik ölçümüdür. Etkinlik ölçümünde parametrik ve parametrik olmayan tekniklerkullanılmaktadır. Parametrik olmayan bir yöntem olan Veri ...
 • ÖZYER, Kubilay; ORHAN, Ufuk; DÖNMEZ ORHAN, Demet (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2012)
  Bu araştırma bankacılık sektöründe çalışan bireylerin demografik özelliklerinin,Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına etkisini ortaya koyma amacıyla yapılmıştır. Buçalışmada örgütsel vatandaşlık davranışı alt boyutları ile ...
 • Poyraz, Erkan (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2012)
  Bilindiği gibi işletme sermayesinin finansman kaynağı işletme karlılığını direktolarak etkilemektedir. Finansman kaynağının vadesi risk-getiri dengesi üzerinde önemlietkiye sahiptir. Bu çalışmada işletme sermayesi finanslama ...
 • ÖZÇAM, Ahmet; SAĞLIK ÖZÇAM, Dilek (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2012)
  The demand for automobiles has always been an important area for theapplication of various theoretical econometric models and the automotive industryremains to be the leading export sector in Turkey. This paper surveys a ...
 • SÜ ERÖZ, Sibel; DOĞDUBAY, Murat (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2012)
  Teknolojinin gelişmesi ve yaygınlaşması ile birlikte ülkemizde ve dünyada internetkullanım oranı büyük bir hızla artmaktadır. Tüketicilerin de mal ve hizmet alımlarındapazarlamanın bu yeni pazarlama kanalından etkilendikleri ...
 • TEMURLENK, M. Sinan; BAŞAR, Selim (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2012)
  Bu çalışmada Türkiye için Gordon'un (1997) üçlü modeline benzer bir modelkullanılarak Kalman filtresi yaklaşımıyla zamanla değişen NAIRU (enflasyonuhızlandırmayan işsizlik oranı) tahmini yapılmaktadır. Araştırma dönemi ...
 • Balcı, Baki Rıza (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2012)
  6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu öngördüğü ve 01 Ocak 2013 tarihinden itibarenuygulanacak olan Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) çerçevesindebiçimlenen yeni muhasebe anlayış ve düzenimizde, geçmişte olduğu ...
 • USLU, Vedide Rezan; YOLCU, Ufuk; EĞRİOĞLU, Erol; ALADAĞ, Ç.Hakan; BAŞARAN, M. Alper (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2012)
  Enflasyon öngörülerinin elde edilmesi önemli bir ekonomik problemdir.Öngörülerin daha doğru elde edilmesi daha doğru kararlara neden olacaktır. T.C.Merkez bankası her yılın belirli dönemlerinde enflasyon raporları ...
 • GÖKTAŞ, Atilla; İŞÇİ, Öznur ; PAŞALI ATMACA, Sibel; ÇANKAYA, M. Niyazi (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2012)
  Hata terimi ile bağımlı değişkenin süreklilik ve normal dağılma varsayımıbozulduğu durumlarda λj, j = 1, 2, ..., k, kuvvet dönüşümü ile tanımlanan Box-Coxregresyon yöntemi kullanılmaktadır. Y'ler üzerindeki λj, j = 1, ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account