DSpace Repository

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C26/S1 (2011)

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C26/S1 (2011)

 

Recent Submissions

 • ÖZER, Ali; KAYA, Abdulkadir ; ÖZER, Nevin (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2011)
  Bu çalışmanın amacı, Ocak 1996- Aralık 2009 dönemi aylık verileri kullanılarak, İMKB 100 Endeksi ile bazı makroekonomik değişkenler arasında bir ilişki olup olmadığını tespit etmektir. Bağımlı değişken olarak İMKB-100 ...
 • ORAN, Adil (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2011)
  Piyasaların işleyişlerini ve zaman zaman kriz yaşamalarını daha iyi anlayabilmek için balon (bubble) adı verilen ve belli aralıklarla rastlandığına inanılan olayları daha iyi tanımak önem arz etmektedir. Bu çalışmada ...
 • BAYLAN, PERVİN; YAPAR, GÜÇKAN (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2011)
  Hayat dışı sigortalarda, kollektif risk modellemesiyle toplam hasar değişkeninin dağılımının bulunması önemlidir. Bu dağılımların belirlenmesinde, toplam hasar sayıları için önerilen en önemli dağılımları iki parametreli ...
 • CANKORKMAZ, Zühal (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2011)
  Yenidünya düzeni, küreselleşme politikası ile ekonomik aktörlerin çeşitliliğinde ve yapısında büyük değişiklik yaratmıştır. Ülkeler küresel rekabet ortamında ayakta kalabilmek için ekonomik ve politik anlamda değişmek, ...
 • Öztürk, Ahmet; Erdoğmuş, Şenol; Arıkan, Vesile Sinem (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2011)
  Tedarikçi seçimi, hem sayısal hem de sayısal olmayan kriterleri içeren karmaşık çok kriterli bir problemdir. Tedarikçileri seçmek için, birbirleriyle çatışan bu kriterler arasında değiş-tokuş yapmak gereklidir. Tedarikçi ...
 • HACIHASANOĞLU, Erk ; SOYTAŞ, Uğur (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2011)
  Makroekonomi ile hisse senedi piyasalarındaki ilişki yazında çok sayıda çalışma tarafından ele alınmıştır. Yazındaki çalışmalarda kullanılan değişik makroekonomik değişkenler arasında yüksek korelasyon olduğundan, istatistiksel ...
 • ŞAMKAR, Hatice ; ALPU, Özlem ; ALTAN, Ekrem (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2011)
  Bu çalışmada y yönündeki aykırı değerlerin ve çoklu doğrusal bağıntı probleminin varlığında, M tahmin edicilerine dayalı sağlam ridge regresyon analizi ele alınmıştır. Bunun için Türkiye'deki turizm verileri üzerine bir ...
 • ÖZER, YUNUS EMRE (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2011)
  Gençliği belirleyen yaş aralıkları çeşitli çalışmalarda ve uluslararası kurumlar tarafından farklılaşabilmektedir. Bu tanımlar içerisinde Birleşmiş Milletler'in genç tanımı en çok kabul görenidir ve 15-24 yaş arasını ...
 • Öztürk, Umut Can; DEMİR, Cengiz (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2011)
  Örgüt kültürü, örgütün tamamı tarafından paylaÄ¢ılan tüm değerlerdir. Örgütsel bağlılık ise iÄ¢görenlerin bulundukları örgütle olan bağın gücünü ifade etmektedir. Bağlılıktan bahsetmek için paylaÄ¢ılan değerler olması ...
 • Eren, Adalet; SARAÇOĞLU, Bedriye (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2011)
  Bu araştırmada, özel güvenlik ve savunma şirketlerinde, gönüllü işten ayrılmalara etki eden bireysel ve örgütsel değişkenlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrılma davranışını tahmin etmek için lojistik regresyon modeli ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds