DSpace Repository

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C25/S2 (2010)

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C25/S2 (2010)

 

Recent Submissions

 • ALTAN, Ekrem ; ŞAMKAR, Hatice ; ALPU, Özlem (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2010)
  Çoklu regresyon analizinde doğrusal bağıntı problemi En Küçük Kareler(EKK) tekniğiyle regresyon parametrelerinin tahmininde güvenilir olmayan sonuçlar verir. Diğer taraftan veri kümesinin aykırı değerler içermesi EKK ...
 • YÜCELEN, Ali ; ÖZTUNALI, Aydın ; DOĞANAY, Murat (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2010)
  Rekabetçi Avantaj Dönemi (Competitive Advantage Period-CAP) kavramı, neredeyse 50 yıllık bir geçmişi olmasına rağmen ayrıntılı şekilde incelenmemiş bir kavramdır. Değerleme teorisi bünyesinde indirgenmiş nakit akımları ...
 • ÖTKEN, Ayşe Begüm ; UÇAR, Doğan (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2010)
  148 beyaz yakalı çalışanın katıldığı bu çalışma, algılanan örgütsel destek ile örgütsel bağlılık arasında ilişkiyi ve ayrıca bu değişkenler arasında örgüt temelli özsaygının ara değişken olarak rolünü incelemektedir. ...
 • ALTAŞ, Dilek ; ÇİLİNGİRTÜRK, A.Mete (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2010)
  Ülke verileri söz konusu olduğunda araştırmacılar çok boyutlu uzaklıkları kullanan kümeleme yaklaşımlarını tercih etmektedirler. Ancak karşılıklı bağımlılık içeren değişkenler arasında kayıp verilerin tamamlanmasında ...
 • SARAÇOĞLU, Bedriye ; UĞURLU, Erginbay (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2010)
  Yeni Zelanda Merkez Bankası 1990'da enflasyon hedeflemesini benimseyen ilk Merkez Bankası oldu ve ardından diğerleri onu izledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2002-2006 süresince "Örtük Enflasyon Hedeflemesi" ...
 • ÇELİKOĞLU, CAN CENGİZ; SUNER, ASLI (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2010)
  Çoklu Uygunluk Analizi, kategorik değişkenlerin yorumlanmasını kolaylaştıran, çapraz tablolarda satır ve sütun değişkenleri arasındaki benzerlikleri, farklılıkları, ilişkileri ve bu değişkenlerin birlikte değişimlerini ...
 • KARAKAŞOĞLU, Nilsen ; ERTUĞRUL, İrfan (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2010)
  Bu çalışmanın amacı, işletmelerde karar vermeye yardımcı olmak için ELECTRE (Elimination Et Choix Traduisant la Realité) ve Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi (BAHP) yöntemlerinin bir arada kullanılmasına dayanan bir ...
 • KARPAT, Gaye ; AÇIKGÖZ, Şenay (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2010)
  Bir ekonomide büyümenin kaynaklarının geleneksel büyüme muhasebesi çerçevesinde tahmini faktör piyasalarının rekabetçi oldukları ve üretim fonksiyonunun belirli bir kalıba uyduğu şeklindeki varsayımların sağlanmasını ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds