DSpace Repository

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C15/S2 (2000)

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C15/S2 (2000)

 

Recent Submissions

 • İBİCİOĞLU, Hasan (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2000)
  Örgütsel bağlılık, bir işgörenin çalıştığı organizasyona sadakatinin derecesini ifade eder. Örgütle özdeşleşme, içselleştirme, örgütsel amaçları benimseme, örgütsel amaçlar için fedakarlıkta bulunabilme şeklinde kendini ...
 • DEMİRBİLEK, SEVDA (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2000)
  Makale, yetiştirme yurdunda kalan gençlerin topluma kazandırılmaları ile ilgilidir. 40 genç kızı kapsayan anket sonuçları; gençlerin demografik özellikleri ve aile yapıları, yurt hayatı hakkındaki görüşleri, geleceğe ...
 • Kaya, Ali (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2000)
  Today, employment security is a most important need for wage-earners, especially in developing countries which have a high rate of unemployment, where firing workers is a way to lower wages. Because of that there are some ...
 • Dündar, Samim (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2000)
  İstatistikte önemli bir yer tutan moment çıkaran fonksiyonların bulunamaması durumunda, karakteristik fonksiyonlara gerek duyulur. Karakteristik fonksiyonlar ile dağılış fonksiyonları arasında önemli ilişkiler bulunmaktadır. ...
 • KORUKOĞLU, Ayşen (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2000)
  Bu çalışmada IMKB' da hisseleri işlem gören bankaların finansal göstergeleri araştırılmakta ve değişik dönemlere ilişkin yapısal farklılıklar istatistiksel olarak yorumlanmaktadır.
 • BİLGİLİ, Faik (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2000)
  The basic macroeconomic targets of the Turkish economy for the year 2000 and thereafter are to reduce the interest rates to plausible levels and increase the total production in a steady way. The goal of this study is to ...
 • ÇETİN, Murat (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2000)
  Türkiye'nin 1996 yılında Gümrük Birliği (GB)'ne girmesi, küresel ekonomi ile entegre olma sürecine ivme kazandırmıştır. Bu süreçte ülke sanayiine özellikle de büyüme, istihdam ve rekabet gücü üzerinde önemli fonksiyonlara ...
 • Altay, N.Oğuzhan (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2000)
  Türk ekonomisinde Cumhuriyet'ten günümüze izlenilen iktisat politikaları ve ekonomik değişim dönemlerinin sosyo-ekonomik sonuçları bu çalışmada incelenmektedir. Liberal ekonomi politikalarından devletçi ve sonrasında ...
 • AKSU, A.Akın (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2000)
  İşletme süreçlerine değişim mühendisliğini uygulama kararını alan bir işletmede değişim mühendisliği uygulamasına paralel olarak çalışanlar açısından bir kargaşa yaşanması, tereddütlerin, şüphelerin oluşması doğaldır. ...
 • WHEATLEY, Kethleen Kier ; ÖZTÜRK , Azim (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2000)
  ABSTRACT In the world marketplace some firms compete successfully and others fail to gain global competitive advantage. Some researchers argue that innovation strategy is the answer to successfully meeting today's and ...
 • KUTAY, NİLGÜN; AKKAYA, GÖKTUĞ CENK (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2000)
  Üretim, mühendislik, AR-GE, pazarlama ve muhasebe departmanlarının katkılarıyla bir ürünün hayat devri boyunca sahip olduğu tüm maliyetlerinin minimize edilmesine yönelik olan hedef maliyetleme, stratejik maliyet yönetimi ...