DSpace Repository

Browsing by Title

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • GÜROĞLU, Tuğba (DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010)
  Bu tezde w-tümlenmiş, tamamen w-tümlenmiş ve w-koatomik modüllerin özellikleri çalışılmıştır. Bir M modülü w-tümlenmiş modüldür ancak ve ancak M bol w-tümlenmiş modüldür. W-tümlenmiş modüllerin sınıfı belli bir şartı ...
 • Çolakoğlu, Çağrı (DEÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2006)
 • AKKOÇLU, ATİLLA; ARPAZ, S.; Gin, Makbule; ÖZTÜRK, R.; CANDA, TÜLAY (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi , 1987)
 • Karabay, Seçil (DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008)
  Bu tezde Deri Endüstrisi atıkları hakkında Dünya ve Türkiye' deki yönetmelikler ve yapılan çalışmalar incelenmiş ve seçilen 2 deri İşletmesi esas alınarak karşılaştırmalar yapılmıştır. İncelemede yer alan tesisler Menemen ...
 • Yarar, Murat (DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Deneysel çalısmalar, pilot tesis olarak seçilen bir kağıt fabrikası atıksu arıtma tesisinin desarj noktası ve kimyasal arıtma ünitesi çıkısından alınan numunelerle yürütülmüstür. ilk olarak, bu iki noktadan alınan su ...
 • ERÇAL, MURAT DERYA; BORA, ELÇİN; ÜLGENALP, AYFER; Paytoncu, Şebnem; ÜNAL, NURETTİN; GİRAY BOZKAYA, ÖZLEM (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2007)
  Watson sendromu, café-au-lait lekeleri, pulmoner stenoz, mental retardasyon, boy kısalığıile karakterizedir. Bu makalede, moleküler temeli henüz tartışmalı olan ve seyrek görülen bubirlikteliği hatırlatmak amacıyla Watson ...
 • Ersoy, Demet (DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008)
  Bu tezde parçalı sabit katsayılı, anizotropik elastik sistem çalışıldı. Bu tezdeki ana hedef çalışılan sistemin başlangıç değer problemine (BDP) ve başlangıç sınır değer problemine (BSDP) modellenmesidir. Bu başlangıç değer ...
 • Başaran, Emre (DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Mobil teknolojilerin hayatımıza girmesi ile insanların telefonları ile sadece ses iletimi yapmayıp telefonları aracılığı ile data hizmetlerini alıp çoklu ortam uygulamalarından faydalanma istekleri ortaya çıkmıştır. ...
 • Büyükaşık, Engin (DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005)
 • ÇAVAŞ, BÜLENT; Huyugüzel Çavaş, Pınar (Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, 2004)
 • UŞUN, Burcu (DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011)
  Kuşkusuz bilgi akışının ve paylaşımının en yoğun olduğu kurumlardan biri de üniversitelerdir. Üniversitelerdeki gelişmeler ve ihtiyaçlar dikkate alınarak yapılan yeni binalara ve açılan yeni birimlere ait bilgiler ile ...
 • TURAN, Mustafa (DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011)
  Web sayfalarında bulunan sayılamayacak derecede verilerin çokluğu, interneti `Dünya' gezegeninin en büyük veritabanı haline getirmiştir. Bu kadar verideki problem bu verilen düzenli bir veri yapısı içermemesidir. Bu ...
 • YENAL, KERZİBAN; OKUMUŞ, HÜLYA; SEVİL, Ümran (Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2010)
  Giriş: Gelişen teknoloji ile birçok anne-baba adayı internet ortamını bilgi kaynağı olarak kullanmaktadır.Amaç: Web ortamında yapılan interaktif antenatal danışmanlık sürecinde gebelerin bilgi gereksinim alanlarını ...
 • Kırda, Kadir (DEÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2008)
  Küreselleşen dünyanın yeni şartlarına ayak uydurmak için insanlar kadar kuruluşların da çaba sarf etmesi ve yenikleri yakından takip edip, yeni teknolojilerden yararlanması gerekir. Yararlanılması gereken teknolojilerin ...
 • Ünsal Avdal, Elif (DEÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2010)
  Bu çalışma Tip 2 diyabetli bireylere internet ortamında verilen diyabet eğitiminin A1c düzeyi ve sağlık kontrollerine gelme davranışı üzerine etkisini test etmek amacıyla deneysel olarak yapılmıştır. Çalışmanın örneklemini ...
 • ÇİNAR, Muhammet Serkan (DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011)
  Bu çalışmada, bir Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Sistemi Uygulaması geliştirilmiştir. Yazılım geliştirilirken bir kamu kurumunun gereksinimleri göz önünde bulundurulmuş ve analiz edilmiştir. Uygulamamızı değerlendirebilmek ...
 • Yüksel, İsmet (DEÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2011)
  17.yüzyılda İngiltere'de küçük bir atölye ile üretimine başlayan Wedgwood, seramik dünyasına kattığı eşsiz ürünler ile günümüzde de halen üretimine devam etmektedir. Wedgwood seramiklerinin başarısının kaynağını araştırmacı, ...
 • güldürdek, Ayşen (DEÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Bu tez, Soğuk Savaşın klasik güvenlik anlayışına eleştirel bir bakış açısı getiren Galler Okulunun yeni güvenlik yaklaşımını ve eleştirilerini incelemektedir. Eleştirel Güvenlik anlayışı çerçevesinde, gerçekçi okulun devlet ...
 • ÇETİN DİNDAR, Ayla; GEBAN, Ömer (Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2011)
  Students' motivation depends on their interest in the course, efficacy for performing in the course, their intrinsic or extrinsic goal orientations for the course; these kind various variables affect students' motivation ...
 • Gün, Bahar (Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, 2011)
  Based on the premise that those teachers who critically reflect on their performance can develop, this study aims to gain a deeper understanding of teachers‟ judgments, thoughts and decisions through reflection, by ...