DSpace Repository

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDEKİ İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME GRUPLARINDAKİ ETKİLEŞİM ÖRÜNTÜLER

Show simple item record

dc.contributor.author Ün Açıkgöz, Kamile
dc.contributor.author Gökdağ Baltaoğlu, Meltem
dc.date.accessioned 2015-06-16T12:59:19Z
dc.date.available 2015-06-16T12:59:19Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/20.500.12397/95
dc.description.abstract Bu araştırmanın amacı, Sosyal Bilgiler sınıflarındaki işbirlikli öğrenme gruplarındaki etkileşim örüntülerini incelenmektir. Araştırma orta sosyo-ekonomik düzeye sahip bir ilköğretim kurumunda gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın denekleri çalışmaya gönüllü olarak katılan bir öğretmenin öğrencileri arasından seçilmiştir. Araştırmanın verileri ses kayıtları ile toplanmıştır. Ses kayıtları kodlayıcılar tarafından kodlanıp kategorilere ayrılarak sınıflandırılmış ve analizleri yapılmıştır. Araştırma sonunda Sosyal Bilgiler işbirlikli öğrenme gruplarında en çok akademik çatışma, ders dışı konularda konuşma/çatışma, emir verme ve grup üyelerine danışma; en az ise; görevden sorumluluktan kaçma ve öğretmenden ya da diğerlerinden yardım isteme, fikir sunma, görev paylaşımı, birlikte çalışma isteği ve onaylama isteklerinin olduğu saptanmıştır. The purpose of this study is to investigate social interaction patterns in cooperative learning groups in social studies classes. The research has been performed at a primary school with an average socio-economic level. Subjects of the research have been chosen among the students of a teacher who volunteered for the study. The data has been collected by audio tape recordings. Audio tape recordings have been categorized, classified and analyzed by the specialists. At the end of the research, academic conflict, extracurricular talk and argument, giving orders have been stated at most, however, exclusion of liability, asking for help from the teacher or others, expression of opinion, work sharing, collaboration, demand for approval have been stated at least in social studies cooperative learning groups en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi en_US
dc.subject Sosyal Bilgiler, İşbirlikli öğrenme, etkileşim örüntüleri.Social studies, cooperative learning, interaction en_US
dc.title SOSYAL BİLGİLER DERSİNDEKİ İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME GRUPLARINDAKİ ETKİLEŞİM ÖRÜNTÜLER en_US
dc.title.alternative SOCIAL INTERACTION PATTERNS IN COOPERATIVE LEARNING GROUPS IN SOCIAL SCIENCE CLASSES en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account