DSpace Repository

Denizcilik Fakültesi Dergisi, C4 / S1 (2012)

Denizcilik Fakültesi Dergisi, C4 / S1 (2012)

 

Recent Submissions

 • DENKTAŞ ŞAKAR, GÜL (Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, 2012)
  Growing international trade, developments in transportation systems, and the mobility of goods have all created new opportunities for multimodal transport, which involves the use of more than one mode to form an integrated ...
 • DERİNDERE KÖSEOĞLU, Sinem; ADIGÜZEL MERCANGÖZ, Burcu (Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, 2012)
  Etkileri tüm dünyada ve birçok sektörde hissedilen ABD kaynaklı 2008 küresel finansal krizinin uluslararası ticaretin belkemiği olarak görülen denizyolu taşımacılığı sektörünü de etkilediği görülmektedir. Denizyolu ...
 • ÖZYAĞCI, Niyazi; ORAL, ERSEL ZAFER; SEYLAN, Nurcan (Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, 2012)
  Serbest piyasa koşullarının hüküm sürdüğü, tüketim odaklı küresel ölçekli pazarlarda rekabet etmek; insanlara hızlı, ucuz ve yeni ürünler sunabilmekten geçmektedir. Bu koşullar şirketlerin kar marjlarını ve pazar ...
 • TOZAR, Barış; GÜZEL, Esat ; KOÇ, Eylem (Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, 2012)
  İstanbul ve Çanakkale Boğazlarını kullanan gemilerin risk profilini belirlemeye yönelik bugüne kadar herhangi bir model geliştirilmemiştir. Gemi geçişlerinde alınan tedbirler "Türk Boğazları Trafik Düzeni Tüzüğü" ...
 • KARATAŞ ÇETİN, ÇİMEN; ARABELEN, GAMZE; AYHAN, Sevgi (Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, 2012)
  Çalışmanın amacı, dünyadan örnekler vererek gerek akademik gerekse mesleki eğitim açısından Türkiye'deki limancılık eğitimine ilişkin genel bir değerlendirme sunmaktır. Çalışma kapsamında, limancılık eğitimine ilişkin ...