DSpace Repository

MODERN ÖRGÜTLERDE YABANCILAŞMA VE KAFKA'NIN "DÖNÜŞÜM" ROMANININ BU BAĞLAMDA ANALİZİ

Show simple item record

dc.contributor.author TÜKEL, İrem
dc.date.accessioned 2015-09-04T11:41:04Z NULL
dc.date.available 2015-09-04T11:41:04Z NULL
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/795 NULL
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı örgüt kavramının modern toplumdaki oluşumunu ve yerini Kafka'nın Dönüşüm romanı üzerinden ortaya çıkarmak, bu örgütsel düzen içinde bireylerin giderek yabancılaşarak yaşamlarına devam ettiği tezini irdelemektir. Dönüşüm sanayileşme süreci ile birlikte giderek yaptığı işe ve kendine yabancılaşan bireyi konu almaktadır. Romanın bu anlamda bir analizi yapılarak modern organizasyonlarda yabancılaşan birey ele alınacaktır. Öncelikle örgüt ve modern örgüt kavramları tanımlanarak, ardından yabancılaşma kavramına vurgu yapılmıştır. Modern toplumda bireyin örgüt içindeki yabancılaşmasının konu edildiği Kafka'nın Dönüşüm romanı da bu anlamda analiz edilmiştir. Çalışmanın sonuç kısmında ise, modern örgütlerde yabancılaşma kavramıyla ilgili genel bir değerlendirmeye yer verilmektedir. The main purpose of this study is to mark the formation of organization concept in modern societies and to discuss the thesis about all men are going on an alienation on this disposition. Kafka's novel which is written on the first half of the 20th century; Metamorphosis is based on the alienation of the ‘organization man' through the process of industrialization. The novel will be taken in consideration on the issue of alienation in modern societies. As such, first of all the definition of organization and modern organizations will be given and after that the concept of alienation will be disscussed through different perspectives of the social scientist, from sociological point of view. Kafka's Metamorphosis will be analyzed on this matter. At the conclusion part of this study there is a result on the alienation of modern organization. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi en_US
dc.subject <p>Örgüt, Modern Örgütler, Yabancılaşma, Kafka, Dönüşüm,Organizations, Modern Organizations, Alienation, Kafka, Metamorphosis<br _mce_bogus="1"></p> en_US
dc.title MODERN ÖRGÜTLERDE YABANCILAŞMA VE KAFKA'NIN "DÖNÜŞÜM" ROMANININ BU BAĞLAMDA ANALİZİ en_US
dc.title.alternative ALIENATION IN MODERN ORGANIZATIONS AND AN ANALYSIS OF KAFKA'S NOVEL "METAMORPHOSIS" ON THIS CONTEXT en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account