DSpace Repository

11. ve 12. sınıf öğrencilerinin "kimyasal tepkimelerde hız" ünitesindeki kavram yanılgılarının belirlenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Uysal Bilgin, Esra
dc.date.accessioned 2015-11-18T15:02:22Z NULL
dc.date.available 2015-11-18T15:02:22Z NULL
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/7210 NULL
dc.description.abstract Bu araştırmanın amacı, 11. ve 12. sınıfta bulunan ve Kimyasal Tepkimelerde Hız ünitesini daha önce işlemiş olan öğrencilerin sahip oldukları kavram yanılgılarının belirlenmesidir. Bu kavram yanılgılarının belirlenmesi öğrenme sürecinde öğrencilerin bu yanılgılara sahip olmasının engellenmesi ve gelecekte bu ünite ile ilgili yapılacak olan kavram yanılgılarını gidermeyi hedefleyen çalışmalara katkı sağlanması açısından oldukça önemlidir. Tarama modelindeki araştırmanın çalışma grubunu; 2009–2010 eğitim-öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Denizli ili Hasan Tekin Ada Lisesinde 11. (58) ve 12. (62) sınıflarında öğrenim gören toplam 120 öğrenci oluşturmuştur. Öğrencilerin konu ile ilgili kavram yanılgılarını belirlemek için araştırmacı tarafından geliştirilen ve pilot uygulama sonucunda güvenilirliği 0.811 bulunan 24 maddelik iki aşamalı Kimyasal Tepkimelerde Hız -Kavram Testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda 11. ve 12. sınıf öğrencilerinde "Kimyasal Tepkimelerde Hız" ünitesi ile ilgili olarak; tepkime hızı, akifleşmiş kompleks, tepkime hızı-çarpışma teorisi, tepkime hızı–sıcaklık ilişkisi, tepkime hızı-derişim ilişkisi ve tepkime hız denkleminin yazılması gibi konularda kavram yanılgılarına sahip oldukları belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Kimya Eğitimi, Kimyasal Tepkimelerde Hız, Kavram Yanılgısı The purpose of this study is to determine the misconceptions of the 11 and 12th class students who have previously operated the unit "Chemical Rate of Reactions". This identification is very important to prevent the misconceptions in the learning process of the students and to contribute to the works to be done in the future in order to correct the misconceptions in this unit. Scanning model of research in the study group; 11(58) and 12(62) class students in Denizli Hasan Tekin Ada High School, a common school, in 2009-2010 academic year. A total of 120 students. The 24-item two-stage Rate&Concept of Chemical Reactions test, which is developed by researchers and the reliability of which is identified as 0.811 as a result of pilot implementation, is used. As a result of research, it is identified that 11 and 12 graders have misconceptions in the unit "Rate of Chemical Reactions" with respect to the topics like reaction rate, active integrated complex, the reaction rate-collision theory, reaction rate-temperature relationship, the reaction rate-concentration relationship and reaction rate equation. Keywords: Chemical Education, Rate of Chemical reactions , Misconception en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US
dc.subject en_US
dc.title 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin "kimyasal tepkimelerde hız" ünitesindeki kavram yanılgılarının belirlenmesi en_US
dc.title.alternative 11 and 12th grade students' misconception of the unit "rate of chemical reactions" en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account