DSpace Repository

Multimedya destekli web tabanlı çalışma kitabının hazırlanması ve etkinliğinin araştırılması

Show simple item record

dc.contributor.author Karadeniz, Abdulkadir
dc.date.accessioned 2015-11-18T15:01:28Z NULL
dc.date.available 2015-11-18T15:01:28Z NULL
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/7194 NULL
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı, ilköğretim okullarında ders kitaplarıyla birlikte verilen öğrenci çalışma kitabının multimedya destekli web tabanlı olarak hazırlanıp uygulanması ve etkinliğinin öğrencilerin akademik başarılarına, Fen ve Teknoloji dersine yönelik tutumlarına ve internete yönelik tutumlarına etkisini araştırmaktır. Bu doğrultuda 6. Sınıf Fen ve Teknoloji dersi çalışma kitabından "Madde ve Isı" öğrenme alanı örnek olarak seçilmiştir. Çalışmada yarı deneme modellerinden ön test son test eşitlenmemiş kontrol gruplu model kullanılmıştır. Uygulama 2010-2011 öğretim yılı bahar döneminde Artvin Merkez ilçede iki ilköğretim okulunda toplamda 102 6. Sınıf öğrencisiyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama araçları olarak; Madde ve Isı Ünitesi Başarı Testi, açık uçlu sorular, Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Tutum Ölçeği ve İnternete Yönelik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Ayrıca uygulama sonunda deney grubu öğrencilerinden bazılarının ve iki uygulama öğretmeninin kullandıkları yazılım hakkında yazılı görüşleri alınmıştır. Sonuç olarak uygulanan bu ölçeklerin son test olarak kullanılmasının ardından elde edilen puanların analizi sonrasında, genel olarak deney grupları lehine akademik başarı puanları açısından anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Yine son test olarak uygulanan Fen ve Teknoloji Dersi Tutum Ölçeği ve İnternete Yönelik Tutum Ölçeği puanlarına bakıldığında da deney grupları lehine anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Son olarak uygulama sonunda deney grubu öğrencilerinin bazılarından ve uygulama öğretmenlerinden yazılı olarak alınan görüşlerin analizinde öğrencilerin ve uygulama öğretmenlerinin araştırmada kullanılan yazılıma karşı olumlu görüş bildirdikleri belirlenmiştir. The aim of this study is to develop multimedya-supported web-based workbook and investigate its effects on students' academic achievement of science and technology course, attitudes toward science and technology, and attitudes towards internet. In this regard, "Matter and Heat" was chosen from 6th grade Science and Technology Course Workbook as an example of the learning area. Quasi-experimental method was used in the study. This research was conducted with 102 sixth grade students attending two different primary schools in Artvin at spring semester of the 2010-2011 school year. While the experimental groups were using multimedia-supported web-based workbook, the control groups continued normal education. As a data collection tools, "Matter and Heat" unit achievement test, open ended questions, an attitude scale towards science and technology (four factors) and an attitude scale towards internet (three factor), were administered to all students (experimental and control groups) in two schools as pre-tests and post-tests. Additionally, some students in experimental groups and two science teachers were asked to write their opinions about the educational software developed by the researcher. As a result, at the end of the instruction it was found out that the 6th graders' science achievements the experimental groups were higher than that of students in the control groups. In generally, the experimental groups attitudes toward science and technology course scores and attitudes toward ınternet scores were also higher than that of students in the control groups. Finally, it was identified that students and their teachers have positive views about the multimedya-supported web-based workbook. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US
dc.subject Eğitim ve Öğretim en_US
dc.title Multimedya destekli web tabanlı çalışma kitabının hazırlanması ve etkinliğinin araştırılması en_US
dc.title.alternative Development of the multimedya supported web based workbook and evaluation of efficiency en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account