DSpace Repository

Mobil öğrenmeye yönelik lisansüstü öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının farkındalık düzeylerinin araştırılması

Show simple item record

dc.contributor.author YILMAZ, Yusuf
dc.date.accessioned 2015-11-18T15:01:12Z NULL
dc.date.available 2015-11-18T15:01:12Z NULL
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/7189 NULL
dc.description.abstract Bu araştırma, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) bölümü lisansüstü öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının mobil öğrenmeye yönelik farkındalık düzeylerinin ortaya konulması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın yöntemi nitel olarak desenlenmiştir. Veri toplama işlemi görüşme yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak 31 sorudan oluşan yarı-yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme soruları genel olarak katılımcıların mobil öğrenmeye yönelik farkındalıklarını ortaya çıkarmaya yönelik olarak hazırlanmıştır. Örneklem seçiminde amaçlı örnekleme yöntemlerinden olan maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılmıştır. Çeşitliliği sağlamak amacıyla örneklem grubu, mobil öğrenmeye yönelik çalışması olan ve olmayan BÖTE bölümü lisansüstü öğrencileri ve öğretim elemanlarından seçilmiştir. Bu amaçla profesör, doçent, yardımcı doçent, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi ve lisansüstü öğrencilerinden oluşan 20 katılımcı ile görüşme yapılmıştır. Görüşmeler sonunda elde edilen veriler yazıya aktarılmıştır. Daha sonra bu veriler NVivo programı ile betimsel analize ve içerik analizine tabii tutulmuştur. Elde edilen sonuçlara göre katılımcıların mobil öğrenmeye yönelik kuramsal farkındalık düzeylerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Mobil öğrenme uygulamalarına yönelik farkındalık durumuna bakıldığında ise mobil öğrenmeye yönelik çalışması bulunan katılımcılar tarafından alan yazındaki birçok uygulamanın dile getirildiği görülmüştür. Mobil öğrenmeye yönelik çalışması bulunmayan katılımcıların mobil öğrenme uygulamalarına ilişkin farkındalıklarının teorik düzeyde olduğu ve varsayımlar şeklinde ifade edildiği görülmüştür. Bu bulguya dayanarak BÖTE bölümü lisansüstü öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının mobil öğrenmeye yönelik kuramsal farkındalık düzeylerinin yüksek olduğu; mobil öğrenmeye yönelik çalışma yapma durumunun ise uygulama farkındalığını artıran bir faktör olabileceği söylenebilir. The aim of this study is to explore the awareness levels of postgraduate students and academics in the Department of Computer Education and Instructional Technology towards mobile learning. The research method of the study was designed as a qualitative method. Data collection was carried out interviews method. Semi-structured interview form consisting of 31 questions was used in this research as a data collection tool. Interview questions were arranged to expose the general awareness of the participants towards mobile learning. Maximum variety sampling method was used for selection of the sample. In order to ensure variety, the sample was selected from postgraduate students and academics in the Department of Computer Education and Instructional Technology whether who has a paper about mobile learning or not. For this reason, interviews were conducted with twenty participants consisting of professor, associated professor, assistant professor, lecturer, research assistant, and postgraduate students. The interview notes were transcribed word by word from records. Then, the data were analyzed using the NVivo software and interpreted. According to the results, it has been determined that participants have high theoretical mobile learning awareness level. In terms of the awareness level towards implementations of mobile learning, the most of the implementations of mobile learning in the literature were mentioned by participants who have a paper about mobile learning. It has been also determined the awareness level towards implementations of mobile learning of participants who do not have any paper about mobile learning was in the theoretical level and was mentioned presumptively. Depends on the findings, it can be said that postgraduate students and academics in the Department of Computer Education and Instructional Technology have high level awareness towards theoretical foundations of mobile learning; the fact that a mobile learning research has been applied by a participant is a factor to increase awareness towards mobile learning implementations. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US
dc.subject Mobil öğrenme, mobil öğrenme farkındalığı, mobil teknolojiler,Mobile learning, awareness of mobile learning, mobile technologies. en_US
dc.title Mobil öğrenmeye yönelik lisansüstü öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının farkındalık düzeylerinin araştırılması en_US
dc.title.alternative Investigating the awareness levels of postgraduate students and academics towards mobile learning en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account