DSpace Repository

MATEMATİK DERSLERİNDE YARARLANILABİLECEK ALTERNATİF BİR ÖĞRENME VE DEĞERLENDİRME ARACI: KAVRAM KARİKATÜRÜ

Show simple item record

dc.contributor.author UĞUREL, IŞIKHAN
dc.contributor.author KESGİN, Şule
dc.contributor.author KARAHAN, Özge
dc.date.accessioned 2015-10-28T11:56:44Z NULL
dc.date.available 2015-10-28T11:56:44Z NULL
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/5718 NULL
dc.description.abstract Bu çalışmada matematik öğretiminde işlevsel biçimde yararlanılabilecek olan alternatif bir öğrenme-öğretme ve ölçme-değerlendirme aracı niteliğindeki ‘kavram karikatürleri' ele alınmaktadır. Çalışmada ilk olarak matematik öğretimine yönelik günümüzde kabul gören anlayıştan ve bu anlayışın öğretim programlarına yansımalarından hareketle kavram karikatürlerine olan gereksinime değinilmektedir. Akabinde kavram karikatürünün kökeni, yapısı, özellikleri ve kullanım alanları tanıtılmaktadır. Sonraki bölümde kavram karikatürlerine yönelik ülkemizde gerçekleştirilen araştırmaları içeren kısa bir derlemeye yer verilmektedir. Daha sonra matematik eğitimi alanında kavram karikatürünün kullanılması yönelik açıklamalar ve yapılan bazı araştırmalara ait bulgular ve sonuçlar sunulmaktadır. Son bölümde ise yazarlarca geliştirilen ve öğretiminin farklı seviyelerinde yararlanılabilecek olan sekiz adet kavram karikatürü örneği tanıtılmakta ve bu tür karikatürlerin kullanımlarına yönelik bazı öneriler sıralanmaktadır In this study, 'concept cartoon', an alternative learning-teaching and assesment tool that is functionally useful in mathematic education, is studied. In the first part of the study, the need of 'concept cartoon' as the result of well accepted concept of mathematics education and its effects on the curriculums is mentioned. Then, the origins, structure, features and usage areas of the 'concept cartoon' are explained. In the next part, some findings and results of the some researches have been done on 'cartoon concept' usage in mathematics education is given. In the last part, eight 'concept cartoon' examples that have been proposed by the authors and which can be used in different levels of the education are proposed and some suggestions on the use of these cartoons are given en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü en_US
dc.subject Concept Cartoon, Mathematics Education, Alternative Teaching-Learning And Assessment Tool. Kavram Karikatürü, Matematik Eğitimi, Alternatif Öğrenme-Öğretme ve Değerlendirme Aracı. en_US
dc.title MATEMATİK DERSLERİNDE YARARLANILABİLECEK ALTERNATİF BİR ÖĞRENME VE DEĞERLENDİRME ARACI: KAVRAM KARİKATÜRÜ en_US
dc.title.alternative AN ALTERNATIVE LEARNING AND ASSESSMENT TOOL WHICH CAN BE UTILIZED IN MATHEMATIC CLASSES ‘CONCEPT CARTOON en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account