DSpace Repository

TALEP ANALİZİ VE TALEP ÖNGÖRÜSÜ: BİR ÖZEL HASTANEDE UYGULAMA

Show simple item record

dc.contributor.author Özer, Özlem
dc.contributor.author ERKİLET, Merve
dc.date.accessioned 2015-10-28T11:55:37Z NULL
dc.date.available 2015-10-28T11:55:37Z NULL
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/5698 NULL
dc.description.abstract Çalışmanın amacı, Ankara'daki bir özel hastanede Ekim 2009-Ekim 2010 tarihleriarasında sağlık hizmetlerinden faydalanan hastaların özelliklerini belirlemek ve buna bağlıolarak, gelecekteki klinik ve poliklinik hastalarının profilini ortaya çıkarmak ve böylecehasta hizmetlerinin planlamasını yapmaları için sağlık yöneticilerine yardımcı olmaktır.Çalışmanın örneklemini 270 hasta oluşturmaktadır. Veriler, hastanenin halkla ilişkilerbiriminin yapmış olduğu hasta memnuniyet anketlerinden ve elektronik hasta kayıtlarındanyararlanarak toplanmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde ki-kare testi uygulanmıştır.Çalışma sonunda, hastaların eğitim durumları ile bir sonraki sağlık sorunlarında hastaneyitercih etme durumları arasındaki ilişkinin anlamlılık değeri 0,059 olarak bulunmuş veilişkinin anlamlı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Hastaların mesleklerine ilişkin sonuçlarincelendiğinde ise ilişkinin anlamlılık değeri 0,01 olarak belirlenmiş ve ilişkinin anlamlıolduğu sonucuna varılmıştır. The purpose of this study, at a private hospital in Ankara between October 2009-October 2010 to determine particulars of outpatients and inpatients that using health careservice and therefore profile of outpatients and inpatients build up in the future and thusaid to health care management who make planning of patient services. The populationconsists of 270 patients. The data collected from patient satisfaction surveys and electronicpatients records are used by public relations department of hospital. Chi square test isimplemented in statical analysis of the data. At the end of study, significant level ofcorrelation between educational background of patients with patients' electing to hospitalin next health problems are found 0,059 and reached the conclusion that correlation is notsignificant. In addition to when are analyzed results about profession of patients,significant level of correlation are found 0,01 and concluded that correlation is significant. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü en_US
dc.subject Demand, Demand Analysis, Demand Forecasting.Talep, Talep Analizi, Talep Öngörüsü. en_US
dc.title TALEP ANALİZİ VE TALEP ÖNGÖRÜSÜ: BİR ÖZEL HASTANEDE UYGULAMA en_US
dc.title.alternative DEMAND ANALYSIS AND DEMAND FORECASTING: APPLICATION FOR A PRIVATE HOSPITAL en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account