DSpace Repository

İŞLETMELERDE AHLAKİ OLMAYAN DAVRANIŞLARIN DUYURULMASI (WHISTLEBLOWING)

Show simple item record

dc.contributor.author ESEN, Emel
dc.contributor.author KAPLAN, Hasan Ali
dc.date.accessioned 2015-10-28T11:55:03Z NULL
dc.date.available 2015-10-28T11:55:03Z NULL
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/5688 NULL
dc.description.abstract Günümüzde çalışma hayatında ahlaki olarak nitelendirilebilecek davranışlarkadar, ahlaki olmayan ve hem kuruma, hem de çalışanlara zarar veren davranışlara dasıklıkla rastlanmaktadır. İşletmenin kaynaklarını kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak,rüşvet vermek veya almak, ayrımcılık yapmak, yasaları ihlal etmek gibi birçok davranış bukategoride değerlendirilirken, bu davranışların ortaya çıkışı ile birlikte hem örgüt içindehem de örgüt dışında duyurulması da önemli hale gelmiştir. Whistleblowing (duyurma)kavramı, işte kurumlarda ahlaki olmayan bu davranışların kurum içinde ve kurum dışındaduyurulmasını ifade etmektedir.Bu çalışmanın amacı, whistleblowing kavramına ilişkin olarak yapılacakoperasyonel bir tanım çerçevesinde, kavramın çalışma hayatında hukuki açıdandeğerlendirmesini yapmak ve bu eylemi yapan çalışanların korunmasına yönelik olarakbaşvurulabilecek olanaklara ilişkin değerlendirmelerde bulunmaktır. In organizations, employees meet ethical behavior and also unethical behaviorwhich damage organizations and employees. Whistleblowing occurs as usingorganizations' resources badly, stealing, bribing, discrimination, do not obeying the rulesin organizations. That is so important to blowing these kinds of behaviors. Whistleblowingis about reflecting unethical behavior inside and outside the organizations.The purpose of the study is giving an operational definition of whistleblowing,investigating whistleblowing in organizations in terms of legal regulations and evaluatingof protecting whistleblowers. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü en_US
dc.subject Whistleblowing, Whistleblowing in Terms of Legal Regulations,Protecting Employees.Whistleblowing (duyurma), Hukuki Açıdan Whistleblowing,Çalışanların Korunması. en_US
dc.title İŞLETMELERDE AHLAKİ OLMAYAN DAVRANIŞLARIN DUYURULMASI (WHISTLEBLOWING) en_US
dc.title.alternative WHISTLEBLOWING IN ORGANIZATIONS en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account