DSpace Repository

CUMHURİYET DÖNEMİ'NDE EREĞLİ KÖMÜR HAVZASI (1920-1940)

Show simple item record

dc.contributor.author KARA, Murat
dc.date.accessioned 2015-10-28T11:54:53Z NULL
dc.date.available 2015-10-28T11:54:53Z NULL
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/5685 NULL
dc.description.abstract Milli Hükümet ve Cumhuriyet İdaresi, bağımsızlığımızı kazanmadan önce ekonomiye önem vermiş ve bunun için önemli çalışmalar yapmıştır. İktisat Vekaleti'nin kurulması, Amele Kanunu, İzmir İktisat Kongresi'nin toplanması, İş Bankası'nın açılması, Teşvik-i Sanayi Kanunu ve Etibank'ın kurulması bunların en önemlilerindendir. Yapılan bu çalışmalar sonucu Ereğli Kömür Havzası'nda kömür üretimi artmış ve ekonomik kalkınmada önemli bir gelişme sağlanmıştır. İlk olarak özel teşebbüs teşvik edilmiş, ancak savaş koşullarından dolayı özel teşebbüsün yetersiz kalması sonucu devlet ekonomiye müdahale ederek ülkenin kalkınması sağlanmaya çalışılmıştır. Böylece Atatürk'ün "Devletçilik İlkesi" uygulamaya konulmuştur. Ekonomik kalkınmanın ancak yerli sermaye ve müteşebbis ile olabileceği inancıyla, yerli şirketler desteklenmiş ve Etibank ile Ereğli Kömür Havzası "millileştirilmiş" ve ülkemiz adına önemli kazançlar elde edilmiştir. National Government and Republican Administration has paid special attention to economics and done important works in the economic sphere in the country. The establishment of Ministry of Economics, Law for the Encouragement of Industry, making of Workers Law, organizing of İzmir Economy Congress, opening of Is Bank and Etibank are the most significant works done by the Republican Administration. As a result of all those works, Coal Production has increased in Ereğli Coal Basin and this also has led to economic development in the country. First of all, Private Sector has been encouraged, but because of the difficult war conditions, the state has tried to develop the economic conditions of the country by interfering the economy. In this way, The "principle of Etatisme" of Ataturk has been put into practice. With the belief economic development could only be realized by means of domestic capital and local entrepreneurs, local companies has been supported and Etibank and Eregli Coal Basin has been nationalized and obtained significant gains in the name of the country. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü en_US
dc.subject Kömür, Maden, Sanayi.Coal, Mine, Industry. en_US
dc.title CUMHURİYET DÖNEMİ'NDE EREĞLİ KÖMÜR HAVZASI (1920-1940) en_US
dc.title.alternative REPUBLICAN IN PERIOD EREĞLİ COAL BASIN (1920-1940) en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account