DSpace Repository

TÜRKİYE'DE 1988-2010 DÖNEMİNDE EĞİTİM VE BÜYÜMENİN GENÇ İŞSİZLİĞİNE ETKİSİNİN ANALİZİ

Show simple item record

dc.contributor.author SAYIN, Ferhan
dc.date.accessioned 2015-10-28T11:54:29Z NULL
dc.date.available 2015-10-28T11:54:29Z NULL
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/5678 NULL
dc.description.abstract Ülkelerin gelişmesinde önemli bir rol üstlenen gençlerin toplam nüfus içindeki payı Türkiye'de fazladır. Bu anlamda Türkiye'nin gelişme yolunda önemli adımlar atıyor olması gerekir. Ancak Türkiye'nin genç nüfusuna istihdam olanağı sağlayamadığı, son yıllarda giderek artan genç işsizlik oranlarından anlaşılmaktadır. İşsizler içinde eğitimli gençlerin payı fazla olduğundan genç işsizliğinin incelenmesi ayrı bir önem arz etmektedir. Bu nedenle çalışmamızda, Türkiye'de 1988-2010 yılları arasında eğitim ve büyümenin genç işsizliğine etkisi Vektör Otoregresif (VAR) Model uygulanarak ekonometrik olarak incelenmiştir. Elde edilen bulgular, incelenen değişkenler arasında genç işsizliğinden ortaöğretim okullaşma oranına, ortaöğretim okullaşma oranından büyüme oranına, genç işsizliği ve ortaöğretim okullaşma oranından yükseköğretim okullaşma oranına doğru bir nedenselliğin olduğu yönündedir. Genç işsizliğini uzun dönemde kendisinden sonra en çok etkileyen değişken, büyüme ve yükseköğretim okullaşma oranı olarak karşımıza çıkmakta ve bu değişkenler genç işsizliği ile mücadelede bir politika aracı olarak belirlendiği takdirde genç işsizliği oranlarının azalma yönünde olduğu belirlenmiştir. Youth has an important role in the development of countries and Turkey has a large share of young people in its overall population. In that regard, Turkey should be in a position to take important steps on the way to development. However, Turkey cannot provide employment opportunities to its young population as understood by the increasing unemployment figures during the recent years. As educated young people have a higher share among the unemployed, analyzing youth unemployment is of special importance. To this end, by using a Vector Auto-regressive Model (VAR), we econometrically analyzed the impacts of education and growth on unemployment of the young people during 1988-2010. Through the variables analyzed, our findings guided us to causality from youth unemployment to secondary school enrolment, from secondary school enrolment rate to growth rate, from youth unemployment and secondary school enrolment to higher education enrolment. In the long run, apart from itself, the most important variable influencing youth unemployment was the growth rate and the higher education enrolment rate. If these variables were to be used as policy tools to combat youth unemployment, we identified that there would be a trend towards decreasing youth unemployment. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü en_US
dc.subject Türkiye, Genç İşsizliği, Eğitim, Büyüme, Vektör Otoregresif (VAR) Model.Turkey, Youth Unemployment, Education, Growth, Vector Auto Regression (VAR) Model. en_US
dc.title TÜRKİYE'DE 1988-2010 DÖNEMİNDE EĞİTİM VE BÜYÜMENİN GENÇ İŞSİZLİĞİNE ETKİSİNİN ANALİZİ en_US
dc.title.alternative ANALYSIS OF THE IMPACT OF THE EDUCATION AND THE GROWTH IN TURKEY FROM 1988 TO 2010 ON YOUTH UNEMPLOYMENT en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account