DSpace Repository

ANADİLDEN SONRA ÖĞRENİLEN DİLDE DİLBİLGİSEL İŞLEMLEME: GEÇ İKİDİLLİLİĞİN BEYİNDİLBİLİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Show simple item record

dc.contributor.author Mergen, Filiz
dc.date.accessioned 2015-10-28T11:54:26Z NULL
dc.date.available 2015-10-28T11:54:26Z NULL
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/5677 NULL
dc.description.abstract Anadil edinimi erken çocukluk döneminde kolayca gelişen doğal bir süreçtir. Ancak bireylerin anadilinden sonra, özellikle de formal ortamda öğrendiği dilde önemli zorluklar yaşadığı bilinmektedir. Dil öğrenen bireylerin bazı dilbilgisi yapılarını kolaylıkla öğrenebildiği ve doğru olarak kullanabildikleri gözlenirken, bazı yapıların öğrenilmesi uzun zaman almakta ve genellikle de anadili konuşucularının düzeyine erişememektedir. Bunlar arasında öne çıkan dilbilgisi yapılarının öğrenilmesi, iletişim ortamında algılanması ve kullanılmasıdır. Bu çalışmada bireylerin anadilden sonra öğrendikleri dilin dilbilgisel yapılarını işlemlemede yaşadığı zorlukların nedenleri beyindilbilimsel bir çerçevede ele alınacak ve dilbilgisel yapıları algılama becerilerini inceleyen çalışmaların değerlendirilmesi yapılacaktır. Language acquisition is a natural process which proceeds remarkably easily for children. The late-learned language, however, especially when it is learned formally in the classroom poses serious problems for many individuals who fail to learn grammatical structures and use and comprehend them in communicative settings. Whereas production and comprehension of some grammatical structures can be mastered easily, others are hard to learn and rarely do they reach native-like levels. This paper looks into the processing difficulties of the late-learned language from a neurolinguistic perspective and evaluates comprehension studies in the literature which investigated grammatical processing. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü en_US
dc.subject Geç İkidillilik, Dilbilgisel İşlemleme, Beyindilbilimi.Late Bilingualism, Grammatical Processing, Neurolinguistics. en_US
dc.title ANADİLDEN SONRA ÖĞRENİLEN DİLDE DİLBİLGİSEL İŞLEMLEME: GEÇ İKİDİLLİLİĞİN BEYİNDİLBİLİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ en_US
dc.title.alternative PROCESSING IN THE LATE-LEARNED LANGUAGE: A NEUROLINGUISTIC APPROACH TO LATE BILINGUALISM en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account