DSpace Repository

Gıda Etiketlerine Yönelik Dikkat ve Algı: Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Uygulanan Göz Hareketleri İzleme Deneyi Sonuçları

Show simple item record

dc.contributor.author KUŞTEPELİ, YEŞİM RABİA
dc.contributor.author GÜLCAN, ELİF YAPRAK
dc.contributor.author Van HERPEN, Erica
dc.contributor.author Van TRIJP, Hans
dc.contributor.author AKGÜNGÖR, SEDEF
dc.date.accessioned 2015-10-28T11:54:02Z NULL
dc.date.available 2015-10-28T11:54:02Z NULL
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/5670 NULL
dc.description.abstract Avrupa Birliği, 2008-2011 yılları arasında, 27 Avrupa ülkesi ve Türkiye'de, Food\r\nLabelling to Advance Better Education for Life (FLABEL) isimli bir 7. Çerçeve Programı\r\nprojesi desteklemektedir. Bu projenin 2. İş paketi tüketiciler tarafından gıda etiketleri\r\nüzerindeki bilgilerin algılanması ve değerlendirilmesini kapsamaktadır. Bu iş paketi için\r\nTürkiye'de Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde gerçekleştirilen çalışmada,\r\nöğrencilere daha önce gördükleri ya da görmedikleri ancak farklı Avrupa ülkelerinde\r\nsıklıkla kullanılan gıda etiketleri gösterilmiştir. Çalışmada deney ve anket yöntemlerinden\r\nyararlanmıştır. Deneysel çalışmanın verilerinin toplanması ve kaydedilmesi için göz\r\nhareketlerini izlemede uzmanlaşmış bir cihaz (eye-tracker) ve ilgili bilgisayar programları\r\nkullanılmıştır. Türkiye'de yapılan bu çalışmadan beklenen sonuç tüketicilerin gıda\r\netiketlerindeki besin değerlerini algılama ve değerlendirme konusunda yeterli bilgi ve\r\ndeneyime sahip olmadıkları yönündedir. Gıda etiketleri ve sağlıklı beslenme konusunda\r\nözellikle göz hareketleri izleme metodu kullanılarak yapılmış herhangi bir çalışmaya\r\nrastlanmamıştır. Bu açıdan bu çalışmanın literatüre önemli bir katkı sağlayacağı\r\ndüşünülmektedir.\r\n\r\nEuropean Union is funding a 7th Framework Program Project named Food\r\nLabeling to Advance Better Education for Life (FLABEL) in 27 European countries and\r\nTurkey for the years 2008-2011. The second work package of this project entails consumer\r\nperception and evaluation of information on food labels. For this work package, an\r\nexperiment was pursued in Dokuz Eylül University Faculty of Business, Turkey. The\r\nrespondents were shown food labels that they have seen before or have never seen before\r\nwhich are frequently used in different European countries. The study uses experiment and\r\nquestionnaire methods. For the collection and storage of experimental work, an eye-tracker\r\ndevice connected to a special computer and relevant computer programs were used. The\r\nresults of the study in Turkey demonstrate that respondents do not have sufficient\r\ninformation and experience in the perception and evaluation of nutrition values on food\r\nlabels. There is no previous study on food labels and healthy nutrition in Turkey using eyetracking\r\ndevices. This study is a first attempt in applying the eye tracking experiment to\r\nexplore consumers' choice for healthy food. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü en_US
dc.subject Food Labels, Health, Eye-Tracking Experiment, Nutrition Values.Gıda Etiketleri, Sağlık, Besin Değerleri, Göz Hareketleri\r\nİzleme Deneyi. en_US
dc.title Gıda Etiketlerine Yönelik Dikkat ve Algı: Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Uygulanan Göz Hareketleri İzleme Deneyi Sonuçları en_US
dc.title.alternative AWARENESS AND PERCEPTION OF FOOD LABELS: RESULTS OF AN EYE TRACKING EXPERIMENT IN DOKUZ EYLÜL UNIVERSITY en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account