DSpace Repository

Profesyonel Ses Eğitimi Alan Bireylerin Ses Özelliklerinin İncelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author DOĞANYİĞİT, Satı
dc.contributor.author YİĞİT, Nalân
dc.date.accessioned 2015-10-28T11:53:14Z NULL
dc.date.available 2015-10-28T11:53:14Z NULL
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.12397/5656 NULL
dc.description.abstract Bu çalışma, profesyonel ses eğitimi (şan) alan bireylerin ses özelliklerinin araştırılması amacıyla, durum tespitine yönelik tarama modelinde, Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuarı Şan Sanat Dalı öğrencilerinden 12'si ile yapılmıştır. Sesin, görsel özellikleri VLS (Videolarengostroboskopi), akustik özellikleri CSL (Computerized Speech Laboratory) 4500 bilgisayar ortamında, aerodinamik özellikleri kronometre ile değerlendirilmiş olup, verilerin analizinde istatistiki yöntemlerden Mann- Whitney U, Kruskal Wallis ve Pearson Correlation Testleri kullanılmıştır. Ses özelliklerinden elde edilen veriler ses türü, sınıf seviyesi, cinsiyet, yaş, boy, kilo özelliklerine göre değerlendirilmiş; sınıf seviyesi, yaş ve kiloya göre anlamlı bir fark görülmemiştir. Ses türüne göre F0, F3, F4 formant frekansları, jitter, shimmer, cinsiyete göre F0, F3, F4, F5 formant frekansları, boya göre F0 ve jitter açılarından anlamlı bir fark olduğu; ses türü açısından baritonların sopranolara göre F0, F3, F4 formant frekansları, jitter, shimmer; boy açısından ise boy uzadıkça jitter ve F0 değerlerinin düştüğü görülmüştür. Bütün öğrencilerin şarkıcı formantını (F3) oluşturabildiği belirlenmiştir. The present study is conducted with 12 students at Selçuk University Dilek Sabancı State Conservatory Cantation Art Department. It aims to investigate the voice characteristics of individuals with professional voice training. A Videolarengostroboscopy (VLS) was used to analyze visual characteristics, a Computerized Speech Laboratory (CSL 4500) for acoustic features, and a chronometer for the aerodynamic features of their voices. Data obtained was analyzed using Mann-Whitney U Test, Kruskal Wallis Test, and Pearson Correlation Test. Furthermore, voice features were correlated to some criteria such as voice type, gender, age, height, and weight. No statistically significant differences were found in relation with class, age, and weight. However, significant differences were were observed related to gender in F0, F3, F4, F5 formant frequencies and related to height in F0 and jitter as well. Comparing baritones and sopranos, differences were in F0, F3, F4 formant frequencies, jitter, shimmer. Besides, the taller they were, the lower were their jitter and F0 values. All the participants were able to form singer's formant (F3). en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü en_US
dc.subject Professional Voice Training, Voice Characteristics, Voice Analysis Profesyonel Ses Eğitimi, Ses Özellikleri, Ses Analizi. en_US
dc.title Profesyonel Ses Eğitimi Alan Bireylerin Ses Özelliklerinin İncelenmesi en_US
dc.title.alternative en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account